Oorkom Depressie Deel 2

Depressie – deel 2

Skrywer: Wyle Ds Martin Holdt

Korrekte denke

Die apostel Paulus het besef hoe noodsaaklik korrekte denke was.

Hy sê in Fillipense 4 vers 8 dat ons moet dink aan alles wat waar, edel, reg, rein, mooi en lofwaardig is. Hy dring daarop aan dat ons ons gedagtes daarop rig. Daarby bedoel hy dat ons ons moet besig hou met gedagtes wat goed, waar en opbouend is. In die volgende vers sê hy aan sy lesers dat hulle die dinge moet doen wat hulle by
hom gesien het. Dit is betekenisvol dat hy die brief gerig het aan dié mense wat die stad bewoon het waar hy en sy vriend, Silas, geweldig onregverdig behandel is, deurdat hulle onskuldig gevange geneem is en in die openbaar verneder is. Continue reading “Oorkom Depressie Deel 2”

Oorkom Depressie – Deel 1

OORKOM DEPRESSIE

Skrywer – Wyle Dr. MARTIN HOLDT

Inleiding

Dr. I.L. de Villiers, ‘n bekende Nederduits Gereformeerde predikant, het depressie “Die siekte van ons tyd” genoem. Dit is so en te oordeel aan heersende gemoedstoestande, die groeiende behoefte aan berading en sielkundige behandeling, en die toename in die selfmoordsyfer, het depressie byna ‘n epidemie geword. Die feit dat dit ‘n negatiewe uitwerking op so baie Christene het, is net so ontstellend. Alhoewel baie mense van mening is dat depressie nie met die Christelike geloof versoenbaar is nie, word daar in die Bybel duidelik voorsiening gemaak vir hierdie ervaring. Elia het ‘n ernstige insinking in hierdie toestand beleef, so ook Jona. Gesien in die lig van die apostel Paulus se stelling in 2 Korintiërs 1 vers 8: “Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar het”, is dit nie onwaarskynlik dat ook hy afgedaal het in ‘n moeras van wanhoop nie. Continue reading “Oorkom Depressie – Deel 1”

Bewaak jou hart resensie (Bewaak Jou Hart – Deel 1)

Onlangs het vriende van ons ‘n boekie in ons hand geplaas wat ons geweldig aangespreek het en nog steeds aanspreek en help. Dis ‘n juweel omdat dit so prakties is en dit handel oor ‘n saak waar ek dink meeste van ons Christene vasval. Die boekie is in Engels en uitgegee deur Focus Publications met die Titel “Keeping the Heart – How to maintain your love for God” en geskrywe deur John Flavel (1627-1691)
“Bewaak jou hart” is ‘n klassieke werk oor ons eenheid en gemeenskap met God. Flavel help ons om te verstaan wat dit beteken om jou hart te bewaak (Spreuke 4:23) en hoekom dit so kardinaal belangrik is. Enigeen wat iets van Flavel se lewe weet, sal weet dat hy geleef het wat hy gepreek het en ‘n geliefde predikant was vir sy gemeente in bitter moeilike tye. J.I.Packer skryf: “Flavel was an English Puritan who became a non-conformist after the ‘Great Ejection’ of 1662. It was 10 years before he was licensed to preach again, and then only in his own home. His writings, when collected in the 19th century, filled 6 volumes and are known for their practical nature.” Continue reading “Bewaak jou hart resensie (Bewaak Jou Hart – Deel 1)”

Beklee jou met die Here Jesus Christus (Meer as oorwinnaars Deel 2A)

Die eerste deel (deel 2A) van ‘n transkripsie van die tweede boodskap uit ‘n reeks getiteld “Meer as Oorwinnaars” deur Nico van der Walt.

Wil jy oorwinning hê oor sonde? Ken dan jou vyand van buite en van buite. Maar hoe kry jy oorwinning oor die vyand van binne. Die geheim lê om jou te beklee met jou ware “Oorwinnaar” – Maar hoe?

Continue reading “Beklee jou met die Here Jesus Christus (Meer as oorwinnaars Deel 2A)”

Vlees of Ou Natuur (Meer as Oorwinnaars Deel 1B)

Die tweede deel (deel 1B) van ‘n transkripsie van die eerste boodskap uit ‘n reeks getiteld “Meer as Oorwinnaars” deur Nico van der Walt.

Die tiperende van ‘n Christen se lewe is dat die nuwe herskepde, Goddelike natuur heers oor die vlees  of die ou natuur, maar dit kom nie maklik nie. Die Stryd teen die ou sondige of vleeslike natuur van binne en die satan van buite is ‘n bloedige stryd
(Deel1B van ‘n transkripsie uit die “Meer as Oorwinnaars” reeks deur Nico van der Walt)

Soos twee honde wat baklei
Vlees teen die gees
Vlees teen die Gees

Jare gelede toe preek ek hier in Pretoria by ‘n plek.  Die aand, na die preek, kom ‘n man na my en sê vir my:   “Ek het vanaand niks verstaan van wat jy vir ons wou sê nie”. Wonder bo wonder nooi hulle my om weer te gaan preek. En die aand besluit ek ek sal baie eenvoudiger preek en ek sal baie meer prakties wees. Toe gebruik ek onder andere ‘n bekende beeld van twee honde wat in ‘n sak baklei. Dis nou as jy twee staffies in ‘n sak toemaak, en daardie twee manne spring aanmekaar, binne in die sak. Destyds was dit nog nie polities verkeerd om te praat van ‘n wit hond en ‘n swart hond nie.

Die mense kon sien hoe baklei die honde, want ek het daar voor hulle net so te kere gegaan om hierdie ding tuis te bring by hulle.  Toe vra ek watter hond wen en ek dink die een ou het toe vir my gesê: “die hond wat die meeste kos kry!”  Dit was ‘n wyse antwoord.  Die aand het ek agtergekom die mense geniet en verstaan die beeld, en hulle nooi my weer om daar te gaan preek. Toe ek ‘n paar maande later instap in die saal was daar ‘n plakkaat met ‘n tekening van twee honde wat baklei, ‘n witte en ‘n swarte, en die witte is bo op die swarte! Toe weet ek, ek het deurgekom.

Continue reading “Vlees of Ou Natuur (Meer as Oorwinnaars Deel 1B)”

Stryd van Binne en Buite (Meer as oorwinnaars Deel 1A)

Die eerste deel (deel 1A) van ‘n transkripsie van die eerste boodskap uit ‘n reeks getiteld “Meer as Oorwinnaars” deur Nico van der Walt.

Die Christen se Stryd

Efes 6:10-20 (Nuwe vertaling)
“Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in Sy groot mag.  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.  Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.  Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.  Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Ter wille van hierdie evangelie is ek ‘n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.”

Skewe Idees

Efesiërs 6 is seker een van die bekendste gedeeltes in die Nuwe Testament, maar dit is terselfdertyd een van die gedeeltes wat ek dink, waaroor mense die meeste skewe idees oor het, besonderlik in ons dag. Continue reading “Stryd van Binne en Buite (Meer as oorwinnaars Deel 1A)”

Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.

vertaal en verkort uit ‘n skrywe van JC Ryle (1816-1900)

1. Aan die wat nie bid nie

Vriend is jy iemand wat glad nie bid nie ?. Indien wel dan moet ek jou ongelukkig waarsku met al die erns waartoe ek beskik. Jy is in ernstige gevaar. As jy in hierdie toestand sterwe is jy ‘n verlore siel en jy sal ongelukkig opstaan in ‘n ewig misrabele toestand in die hel. Hoekom? – wel alle christene bid. As jy dus nie bid nie is jy nie ‘n christen nie.

  • Jy sê jy weet nie hoe om te bid nie.

Tog is dit die eenvoudigste handeling. Dit is eenvoudig om net met God te praat. Dit vereis nie geleerdheid, wysheid of boek kennis nie, dit vra net jou hart en wil. ‘n Swak babatjie huil as hy honger is. Die armste bedelaar hou sy hand uit vir ‘n aalmoes en wag nie om verfynde woorde te vind nie. So, die mees onkundige persoon sal iets vind om vir God te sê as hy bedeeld is met verstand. Continue reading “Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.”

Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2

In die vorige artikel het ons begin kyk na hierdie eeue oue verskynsel in die kerk van Jesus Christus na aanleiding van ‘n hoofstuk in die boek van JC Ryle “Churches Beware!” In hierdie artikel fokus ons op sekere voorsorg maatreels en teenmiddels  teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs wat elkeen van ons tot vandag toe bedreig. (Baie van hierdie gedagtes is my vry vertaling uit JC Ryle se boek met my eie toevoegings t.o.v. huidige omstandighede en toepassing.) Continue reading “Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2”

Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1

Wat volg is hoofsaaklig my opsommende vry vertaling van ‘n hoofstuk uit die boek van J.C. Ryle “Churches Beware” met so hier en daar my eie byvoegings en voorbeelde uit ons eie land se situasie.

JC Ryle skryf : Wanneer die hoof van die Kerk, die Opperherder praat dan moet ons regop sit en aandag gee. Hy praat as die kaptein van sy soldate, as die Meester van Sy huis wat praat met sy diensknegte. Hy praat met die outoriteit wat Sy Vader Hom gegee het. Hoor dus wat Hy sê :

Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.(Matt 16:6)

Continue reading “Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1”

Christen jou Vyand is nie ‘n Lam nie maar ‘n Leeu

Thomas Brooks skryf in 1659 (vry vertaal uit “The Mute Christian Under the Smarting Rod” of “The silent Soul with Sovereign Antidates”) na aanleiding van 1 Petrus 5:8

Die duiwel is nie ‘n lam nie – maar ‘n leeu.
Nie ‘n slapende leeu nie – maar ‘n brullende leeu. Nie ‘n stilstaande leeu nie – maar ‘n rondlopende leeu opsoek om te verslind.
Hy is nie tevrede met die prooi wat hy reeds besit nie maar is onrustig in sy voorneme om die hel te vul met veroordeelde siele.

Satan kom nooit kort aan

‘n appel vir ‘n Eva,
of ‘n druiwekorrel vir ‘n Noag,
of ‘n klerevervanging vir ‘n Gehasi,
of ‘n stafie goud vir ‘n Agan,
of ‘n kroon vir ‘n Absalom,
of ‘n sak silwer vir ‘n Judas,
of ‘n wêreld vir ‘n Demas nie.

As jy kyk na een geselskap sal jy vind dat Satan sy lekkernye uitdeel volgens elke smaak. By ‘n ander groep sal jy vind dat hy ‘n veter het vir elke skoen en by ‘n derde groep dat hy ‘n kledingstuk het vir elke rug.

Hier met Jael lok hy ‘n arme siel in met melk en vermoor hom met ‘n spyker.
Daar met Joab omhels hy hom met een hand en deursteek hom met die ander.
Hier met Judas, soen hy en verraai.
En daar met die hoer van Babilon bied hy ‘n goue beker aan – met gif daarin!

Bly op jou hoede! Kyk uit vir jou groot vyand, die duiwel. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind!. (1 Petrus 5:8)

Maar oppas, selfs in kerklike kringe verskyn hy dikwels as ‘n wolf in skaapsklere – Wees op jou hoede!

Waarom Geen Bekerings

440px-Ds_Andrew_Murray_Elliott-versameling

Waarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke.

Hier is my baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat die Here dit mag gebruik in die huidige gebrek aan egte outentieke bekerings in alle kerke in Suid Afrika.

Continue reading “Waarom Geen Bekerings”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Preek Transkripsie: die rol van die vrou in die huwelik Deel 2,
Uit Reeks: Die man en vrou in die gemeente van die Here.
Prediker: Nico van der Walt
sien hier vir Deel 1: DEEL I

“Mans en vrouens is verskillend in hul gedrag, hul gerigtheid, hul samestelling, hul vermoëns, hul prioriteite, hul temperamente en hulle anatomieë. Die vrou het ‘n ander plek in die span. Die man is as kaptein aangewys en die vrou ‘n uiters belangrike spanlid. ‘n Rugbyspan wat net ‘n kaptein het, is niks werd nie. Elkeen van ons is vir sy roeping toegerus. Dit is vanuit die skepping.

Die tweede motivering is vanuit die herskepping. Die apostel sê, “wees onderdanig, soos aan die Here,” dis die herskepping. Continue reading “Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1

Skrywer: Nico van der Walt
Preek transkripsie:  Die vrou se antwoordelikheid in die huwelik. Deel 1.
uit reeks: Man en vrou in die gemeente van die Here

Lees Deel II hier: Deel II

Skriflesing: Efesiërs 5v21-24 (Nuwe Vertaling) “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, Sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.”
Kol 3v18 “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.” Titus 2v4-5 “..sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die Woord van God nie in diskrediet kom nie.”
1 Pet 3v1-6 “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die Woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die oud dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik:
Julle sal onthou ons het tyd gewy in die vorige sessies aan die fundamentele beginsels van die huwelik en die verhouding tussen die man en vrou. Ons het gewerk veral vanuit Genesis 3 en ons het gekyk na die man se verantwoordelikheid in die huwelik. In die volgende sessie wil ek kyk na die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik.
Eers wil ek net fundamentele waarhede in plek sit. Kom ek stel dit so, as ons God se ordes ken, tot daardie mate, ken ons God. Beter gestel, hoe meer ons God se ordes verstaan, hoe meer groei ons in ons Godskennis. Dit is ons heel hoogste roeping, om God te ken. Continue reading “Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1”

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg die transkripsie van die preek, gelewer deur Nico van der Walt, rakende

“Die verantwoordelikheid van die man in die huwelik.” Deel 2.
Kom ons praat bietjie oor die dade:

Dit is interessant dat die apostel Paulus vir ons ‘n klompie riglyne gee as ons versigtig deur die teks lees. Kom ons praat eers oor die wat van die liefde. Kyk na Ef. 5. Julle sal sien waarmee ek nou gaan werk. Ek gaan die Ou Vertaling lees want dit is meer letterlik, vers 25 tot 27 “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die Woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees”. Hier is 5 werkwoorde wat baie belangrik is. Liefgehad, oorgegee, om te heilig, om te gereinig het en voor Hom te stel.

Continue reading “Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2”

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1

Die man en vrou in die huwelik-reeks Nr. 2.
Skrywer: Nico van der Walt

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik Deel 1

(Hierdie is transkripsies van preke deur Nico van der Walt)
Teksverwysings: 1 Kor. 11: 3,7 (3)“Ek wil egter hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en ‘n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. (7) ‘n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en heerlikheid van God, maar die vrou is die heerlikheid van die man”.

Ef. 5:25-33 “Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die Woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met Sy kerk doen omdat dit Sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon”.
Kol. 3:19 (OV) “Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie”.
1 Pet. 3:7 (OV) “Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is – sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”.

Inleiding

Ek is gevra om Bybelse lig op hierdie sentrale onderwerp te laat val, nl. die verantwoordelikheid van die man in die huwelik. Almal van julle is nie in ‘n huwelik nie. Moenie dink dat dit nie vir julle relevant is nie. Sommige van julle sal nog in die huwelik bevestig word. Sien agter hierdie lering die wondere en die wysheid van die ordes van God. Alhoewel die preek betrekking het op mans wat in die huwelik is, het dit sekerlik ook relevansie vir die vrouens. Continue reading “Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1”

Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening

Hier volg die vervolg van die transkripsie van die preek van Nico van der Walt, oor die beeld van God in die verhouding tussen man en vrou in die huwelik.
Skrywer: Nico van der Walt
Wat ek hier voorhou is nie my eie teologiese wieletjie nie, dit is die historiese Christelike geloof wat deur van die grootste manne en vroue van God deur die eeue en die diepste denkers as sodanig verstaan is en ons loop dus in pas met die historiese Christelike geloof.
Kom ons kyk nou na God se beeld in ons geslagtelikheid. Ons weet almal baie goed dat die lewende God wat homself geopenbaar het in Christus en van wie ons in die Bybel lees, drie Persone is. Drie Persone wat een is en tog drie Persone. Die Goddelike Drie-eenheid bring tog ‘n besondere aspek van God se beeld en wese vir ons na vore. Ek kan nie dink dat ons ooit die beeld van God kan losmaak van die feit van Sy drie-enigheid nie. In Gen 1v26 vind ons die eerste sinspeling op die Drie-eenheid – “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…” Kom ons maak die mens as ons teenwoordiger! Die mens as skepping van man en vrou kom tot uitdrukking op drie maniere. Dit kom tot uitdrukking in persoonlike verhoudings – veral die intimiteit tussen man en vrou in die huwelik. Tweedens sit dit in hulle gelykheid – persoonlik- en status gelykheid voor die Here. Derdens word dit gesien in die verskillende rolle wat hulle Skepper aan hulle toeken, wat God reg van die begin af aan hulle toeken. Continue reading “Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening”

Mr Eternity – “Mnr Ewigheid”

Hy het sy beperkte gawes voluit gebruik. Hy was getrou en volhardend daarin. Hy het die tyd uitgekoop. En hy het miljoene op sy manier ge-evangeliseer.

Dis ‘n koue aand in 1956 as die predikant van Burton Street Baptist Church in Sydney die skimagtige figuur van ‘n knielende man raaksien. Dié is besig om iets op die sypaadjie te skryf. “Is jý tog nie Mnr Ewigheid nie!”, roep die pastor uit. Die kerk se skoonmaker kom regop -‘n skraal en besondere kort figuurtjie – en antwoord met ‘n sagte stem: “Ja, ek is die skuldige, meneer!”

Na 26 jaar se gissings is die geheim van “Mr. Eternity” uiteindelik opgelos. Deur die dekades heen was die woord “Eternity” gereeld soggens orals op Sydney se sypaadjies geskryf – ‘n stuk of 500 000 keer in netjiese groot bordkrytletters.

Arthur Stace se verhaal is ‘n uitstaande getuienis oor God se genade vir ‘n sondaar en hoe Hy met die kromste stok die reguitste houe kan slaan. Continue reading “Mr Eternity – “Mnr Ewigheid””

Die beeld van God in die huwelik tussen man en vrou – Deel 1

Hier volg ‘n transkripsie van boodskappe van Nico van der Walt oor die huwelik en in hierdie artikel behandel hy inleidend die beeld van God in die man en vrou in die huwelik.
Gen 1v 26 en 27 – Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.”
Ek gaan by die diepste wortels en fondamente van die huwelik stilstaan. Dis baie belangrik dat ons die fundamentele beginsels van die huwelik reg het, anders word ons die prooi van die kragte van ons tyd. Die beginsels wat aangespreek gaan word is baie belangrik. Dit spreek dinge aan soos die vrou in die amp, homoseksualiteit en dan ook die huwelik. Genesis 1v26-27 is net 2 versies maar dis van die allergrootste belang! Die wortels, of fondamente, die beginsels van hierdie saak lê in die eerste 3 hoofstukke van Genesis. As Gen 1 tot 3 verwyder word uit die Bybel as deel van God se spreke dan raak die mens werklik vatbaar vir enige dwaling. Continue reading “Die beeld van God in die huwelik tussen man en vrou – Deel 1”

Karaktereienskappe van God

DIE KARAKTEREIENSKAPPE VAN GOD
Die alwetendheid van God:
Daar word ‘n fabel vertel van 6 blinde mans van Indië wat na ‘n paleis genooi was vir ‘n toer daardeur. In die agterplaas het daar ‘n olifant gestaan waaraan hulle kon gaan raak en dan moes elkeen sy kommentaar lewer:
– Die eerste man raak aan die olifant se lyf en sê dat hy soos ‘n muur is.
– Die tweede raak aan sy slurp en sê dat ‘n olifant soos ‘n slang is.
– Die derde raak aan sy tande en sê dat die olifant soos ‘n spies is.
– Die vierde man raak aan sy been en sy kommentaar was dat die olifant soos ‘n boom is.
– Die vyfde raak aan sy oor en sê dat die olifant soos ‘n groot waaier is waarmee koel gewaai word.
– Die laaste man raak aan die olifant se stert en sê dat hy soos ‘n tou is.
Die probleem was dat elkeen die olifant net aan een enkele liggaamsdeel geraak en gevoel het en daarom kon hulle nie agterkom hoe ‘n olifant nou regtig lyk nie.
Trek ons daardie fabel deur na die geestelike lewe ontdek ons dat baie mense ‘n verkeerde idee omtrent God het juis omdat hulle Hom nie van alle kante SOOS IN DIE SKRIF OPENBAAR, kan of wil sien nie. Continue reading “Karaktereienskappe van God”