Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.

vertaal en verkort uit ‘n skrywe van JC Ryle (1816-1900)

1. Aan die wat nie bid nie

Vriend is jy iemand wat glad nie bid nie ?. Indien wel dan moet ek jou ongelukkig waarsku met al die erns waartoe ek beskik. Jy is in ernstige gevaar. As jy in hierdie toestand sterwe is jy ‘n verlore siel en jy sal ongelukkig opstaan in ‘n ewig misrabele toestand in die hel. Hoekom? – wel alle christene bid. As jy dus nie bid nie is jy nie ‘n christen nie.

 • Jy sê jy weet nie hoe om te bid nie.

Tog is dit die eenvoudigste handeling. Dit is eenvoudig om net met God te praat. Dit vereis nie geleerdheid, wysheid of boek kennis nie, dit vra net jou hart en wil. ‘n Swak babatjie huil as hy honger is. Die armste bedelaar hou sy hand uit vir ‘n aalmoes en wag nie om verfynde woorde te vind nie. So, die mees onkundige persoon sal iets vind om vir God te sê as hy bedeeld is met verstand.

 • Jy sê jy het nie ‘n gerieflike plek waar jy kan bid nie.

Enige mens kan ‘n privaat genoeg plek vind waar hy/sy kan bid. Jesus het op ‘n berg gebid, Petrus op die dak van ‘n huis, Isak in die veld, Natánael onder ‘n vyeboom, Jona in die maag van ‘n walvis. Enige plek kan vir ons ‘n oratorium of ‘n Bet-el word waar ons in die teenwoordigheid van God kan kom.

 • Jy sê jy het nie tyd nie.

Daar is baie tyd as jy dit maar net reg wil aanwend. Tyd kan kort wees, maar dis altyd lank genoeg om te kan bid. Daniël het al die sake van die bestuur van ‘n wêreldwye koninkryk op sy hande gehad en tog het hy drie maal op ‘n dag gebid. Dawid was die koning van ‘n magtige nasie en tog sê hy: “Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem” (Ps 55:17) As jy tyd nodig het sal jy tyd vind.

 • Jy sê jy kan nie bid voor jy geloof en ‘n nuwe hart het nie en dat jy eers moet wag daarvoor.

Nee my vriend, dis om sonde op sonde te stapel. Dit is sleg genoeg om ongered te wees en op pad hel toe, maar dis erger om te sê: “Ek weet dit, maar ek sal nie om genade smeek nie.” Hierdie argument sal jy nie in die bybel vind nie. “Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is roep Hom aan terwyl Hy naby is” (Jes 55:6). “Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here” (Hos 14:2). “Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God” sê Petrus aan Simon (Hand 8:22).
As jy geloof en ‘n nuwe hart wil hê gaan en roep tot God daarvoor. Bloot die poging om te bid was al dikwels die herlewing van ‘n dooie siel. Heelaas daar is geen duiwel so gevaarlik soos ‘n stom duiwel nie. O biddelose mens, wie en wat is jy dat jy niks van God wil vra nie. Het jy ‘n verbond met die dood en hel gesluit? Het jy geen sondes waarvoor jy begenadiging benodig nie. Het jy geen vrees vir ewige marteling in die hel nie? Het jy geen begeerte na die hemel nie? O mag jy tog wakker word uit jou dwaasheid. Roep tot God! Daar kom ‘n dag wanneer mense luidkeels sal bid: “Here, Here maak vir ons oop” maar dit sal te laat wees, wanneer baie sal skree tot die rotse om op hulle te val en berge om hulle te bedek maar nooit tot God sal roep nie.

Met alle liefde waarsku ek jou. Wees versigtig dat hierdie nie die einde van jou siel is nie. Verlossing is baie naby jou. Moenie die hemel verbeur omdat jy nie gevra het nie.

2. Aan die wat ‘n ware begeerte het na verlossing.

 • Jy weet nie watter stappe jy moet neem of waar jy moet begin nie.

Die uittog van Israel uit Egipte was lank en moeisaam, 40 jaar het verloopvoordat hulle die Jordaan gekruis het in Kanaän in, maar iemand moes die eerste tree gegee het toe hulle gemarsjeer het van Raämses tot by Sukkot. Wat is die eerste stap uit sonde en die wêreld? Dis die dag as jy uit jou hart uit bid! In elke gebou moet die eerste steen gelê word. Die ark het 120 jaar geneem om gebou te word, tog was daar ‘n dag toe Noag die eerste boom afgekap het om te begin bou.

Wanneer begin die bouwerk deur die Heilige Gees in ‘n mens se hart sigbaar word? Dit begin sover ons kan sien die dag as hy sy hart tot God uitstort in gebed. Verlang jy verlossing? gaan dan hierdie selfde dag nog in die eerste private plek wat jy kan vind en smeek God om jou siel te red. Vertel Hom dat jy gehoor het dat Hy sondaars ontvang en gesê het: “Hom wat na My toe kom sal Ek nooit uitwerp nie.” (Joh 6:37).

Vertel Hom dat jy ‘n arme vieslike sondaar is en dat jy na Hom kom in die geloof van Sy eie uitnodiging, dat jy jouself geheel en al in Sy hande plaas, dat jy vuil en hopeloos voel in jouself en as Hy jou nie red nie jy geen hoop het om enigsens gered te word nie. Smeek Hom om jou te verlos van die skuld, die mag en die gevolge van jou sonde. Smeek hom om jou genadig te wees en jou te was in Sy eie bloed. Smeek Hom om jou ‘n nuwe hart te gee en die heilige Gees in jou siel te plant. Smeek Hom om jou genade te gee, geloof en die wil en die krag om Sy dissipel en dienskneg te wees van hierdie dag af vir ewig. Sê al hierdie dinge vir Hom op jou eie manier en jou eie woorde.

As ‘n dokter jou kom sien as jy siek is, kan jy hom vertel waar jy pyn voel. So as jou siel regtig sy siek voel kan jy sekerlik iets vind om aan Jesus te vertel. Twyfel nie aan Sy gewilligheid om jou te red omdat jy ‘n sondaar is nie. Dit is Christus se amp en werk om sondaars te red. Hy het self gesê: “Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.” (Luk 5:32). Moenie wag omdat jy onwaardig voel nie. Wag vir niks en vir niemand nie. Wag en uitstel kom van die duiwel. Gaan net soos jy is na Christus. Vrees nie omdat jou gebed stamelend, jou woorde swak en jou taal power is nie. Jesus verstaan jou. Soos ‘n moeder die eerste prewelinge van haar baba verstaan, so verstaan die geseënde Verlosser sondaars. Hy kan ‘n sug lees en verstaan, Hy ken die betekenis van ‘n kreun.

Moenie wanhoop omdat jy nie dadelik ‘n antwoord kry nie. Terwyl jy praat luister Jesus. As Hy sy antwoord vertraag, dan is dit vir wyse redes en om te toets of jy regtig ernstig is. Hou aan bid en die antwoord sal sekerlik kom. Jy sal gered word.

3. Aan die wat wel bid

Die reukwerk van speserye in die tabernakel moes op ‘n spesifieke wyse ge-offer word en nie enige tipe speserye was aanvaarbaar nie. Laat ons daarom versigtig wees oor die manier en inhoud van ons gebede. Is jy nie dikwels siek van jou eie gebede nie. Kan jy nie saamstem met die apostel Paulus se woorde: “As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.”(Rom 7:21). Jy verstaan Dawid se woorde: “Ek haat tevergeefse woorde” of die man wat gebid het: “Here verlos my van al my vyande en bo alles van daardie slegte man, myself!”

Daar is min kinders van God wat nie dikwels die seisoene van gebed ervaar as seisoene van konflik nie. Die duiwel is in besonder kwaad as hy ons op ons kniee sien. Ek glo dat gebede wat nie ‘n stryd oplewer nie, met suspisie bejeën moet word. Ons is baie powere beoordelaars van die kwaliteit van ons gebede en die gebede waaroor ons die meeste ontevrede is mag dikwels die Here die meeste behaag.

Ons weet almal ons moet bid, ons kan dit nie opgee nie.

Laat my dan as jou mede metgesel in hierdie christelike oorlogvoering jou ‘n paar punte van vermaning voorlê:
 • Wees nederig en respekvol in jou gebede

Onthou dis met God wat jy praat. Sê vir jouself: “Ek is nou op heilige grond”. As ek nie bedoel wat ek sê nie verag ek God, “As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie.” (Ps. 66:18). Laat ons Salomo se woorde ter harte neem: “Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou ‘n woord uitbring voor die aangesig van God nie; want God is in die hemel, en jy op die aarde.” (Pred. 5:2). Wanneer Abraham met God praat sê hy: “Ek is stof en as.” (Gen 18:27) en Job sê: “Ek is te gering” (Job 40:4). Laat ons dieselfde doen.

 • Bid geestelik

Wat ek bedoel is, beywer jou vir direkte hulp van die Heilige Gees en pasop vir blote formaliteit. In ons poging om die regte woorde tevind kan ons maklik woorde gebruik, selfs skriftuurlike petisies wat ons daagliks as ‘n blote ritueel opsê of herhaal soos ‘n rympie sonder enige gevoel. Ons loop dan daagliks op die ou gebaande roete soos ‘n “Merry go round”. Ja daar is sekere dinge wat ons daagliks nodig het en daar is niks verkeerd om dit in dieselfde woorde te vra nie. Die wêreld, duiwel en ons harte is daagliks dieselfde maar pas op, al is die geraamte en buitelyne van jou gebed dieselfde, laat die inkleding en invulling daarvan van die Heilige Gees kom. Moenie uit ‘n boek bid nie. Net soos ons ons fisiese staat sonder ‘n boek aan ‘n dokter kan verduidelik, so kan ons die staat van ons siele aan God verduidelik. Dis natuurlik dat ‘n man krukke gebruik wanneer sy been gebreek is, maar as ons hom jare na sy been herstel het, nog steeds op krukke vind, is daar fout.

 • Maak gebed deel van jou daaglikse lewensprogram

God is ‘n God van orde. Onordelikheid is een van die vrugte van sonde. Net soos jy tyd maak vir eet, slaap en werk, sit so tyd daagliks eenkant vir gebed. Dit is goed en reg om met God te praat in die oggend nog voordat jy met die wêreld praat, en in die aand nadat jy met die wêreld klaar is. Moet nie aan gebed die korsies en oorblyfsels van jou dagprogram gee nie, maar bedoel besigheid met God soos jy besigheid doen met die wêreld.

 • Volhard in gebed

Maak dit ‘n gewoonte en hou nooit op nie. Jou hart sal soms sê: “Wel ons het as gesin saamgebid, dis nie nodig dat ek ook ‘n persoonlike stiltetyd en tyd vir gebed het nie.” Jou liggaam sal soms sê: “Jy voel nie goed nie, jy voel slaperig of moeg, jy hoef nie te bid nie.” Jou verstand sal soms sê: “Jy het belangrike werk of take wat voorlê, sny kort jou gebede.”Sien al hierdie suggesties as komende van satan homself. Dis so goed as om te sê: “Verwaarloos jou siel.” Dis nie verniet dat Paulus sê: “Volhard in die gebed” (Kol 4:2) en “Bid sonder ophou” (1Thess 5:17). Hy bedoel nie dat jy gedurig op jou kniee moet wees nie, maar dat dit soos ‘n kontinue daaglikse standhoudende brandoffer sal wees, konstant soos saaityd en oestyd, somer en winter, ‘n vaste gewoonte. Dit moet wees soos ‘n vuur op die altaar, nie gedurig besig om offers te verteer nie, maar ‘n vuur wat nooit heeltemal doodgaan nie.

Moet nooit vergeet dat jy jou oggend en aand stiltetye aan mekaar kan verbind deur ‘n eindelose ketting van kort skietgebede tot God deur die hele dag, terwyl jy tussen mense, in die kar, en in die werksplek is nie. Dis wat Nehemia gedoen het toe hy voor koning Artasasta gestaan het (Neh. 2:4). Tyd aan God gegee is nooit vermorsde tyd nie. ‘n Nasie word nie armer omdat hy 1 jaar uit die 7 jaar verloor in werksdae deur die hou van die Sondag nie. Jy verloor nie as jy in gebed volhard nie.

 • Erns in gebed

Dis nie nodig om jou erns te bewys deur uit te roep, of te skree of baie luidrugtig te wees nie. Erns is iets in die hart, in jou gesindheid. Dis om met God te praat met ‘n vuur in die hart, met ‘n warmte, met ‘n sekerte dat Hy hoor, met ‘n verwagting. Dit is die “effektiewe, vurige” gebed wat groot krag het (Jak. 5:16) en nie die koue, slaperige, lui en lustelose gebed nie.

Die Bybel wil ons die les leer deur die uitdrukkings: “roep”, “smeek”, “klop”, “worstel”, “stry”, “arbei”. Ons leer dit by bybel karakters soos Jakob. Hy sê aan die Engel by Pniël: “Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën. Hoor hoe Daniël by God pleit: “Here hoor!, Here vergeef!, Here merk op en doen dit, vertoef tog nie, om U ontwil, my God.” (Dan 9:19). Kyk wat word van Jesus geskrywe: “Hy wat in die dae van Sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hom (Sy Vader) ge-offer het” (Heb 5:7).

Hoe koud en passieloos is baie van ons gebede nie in vergelyking nie. Mag God dan nie vir ons sê: “Jy wil nie regtig hê waarvoor jy bid nie”. Klop hard aan die deur van genade asof jy mag vergaan as jy nie gehoor word nie. Koue gebede is ‘n offer sonder vuur.

 • Bid in geloof

Glo dat as jy vra volgens die wil van God, jy verhoor sal word. Dis presies wat Jesus ons beveel in Markus 11:24 “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang,en julle sal dit verkry.” Geloof is vir gebed wat die vere vir ‘n pyl is. Sonder dit sal gebed nie die merk tref nie. Leer die gewoonte aan om God se beloftes in Sy Woord van Hom af te pleit.

Dis presies wat Dawid gebid het: “Laat dan nou, Here God, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan… doen soos U gespreek het.” Dit was die gewoonte van Jakob, Moses en Dawid. Die hele Psalm 119 is ‘n gebed gebaseer op die Woord en beloftes van God.

Leer ook die gewoonte aan om antwoorde op jou gebed te verwag. Die kerk in Jerusalem het konstant vir Petrus in die gevangenis gebid, maar toe die gebed beantwoord is, kon hulle dit beswaarlik glo. (Hand 1:15). Glo dat God sal antwoord.

 • Bid met vrymoedigheid.

Moenie familiêr met God wees nie. Hy is ‘n Heilige God. Maar moet ook nie vir Hom bang wees nie, maar nader Hom met ‘n heilige vrymoedigheid soos Moses by God gepleit het dat Hy nie Israel vernietig nie: “Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê: In kwaadwilligheid het Hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig ? Wend U af van die gloed van U toorn” (Ex. 32:12). Dis die vrymoedigheid van ‘n Josua na die neerlaag by Ai: “Ag Here, wat sal ek sê…. wat sal U dan vir U grote Naam doen ?.” Dis die vrymoedigheid waarvoor Martin Luther bekend was. Pleit ons genoeg “Here is ons nie U eie mense nie ? Is dit nie vir U eie eer dat ons meer heilig word nie.? Is dit nie vir U eie eer dat die Evangelie se invloed uitkring nie. Is die afvalligheid en wêreldgesindheid van U kerk nie tot U oneer nie ?.”

 • Die volheid van ons gebede.

Ja die Here het ons gewaarsku teen die skynheilige lang gebede van die fariseërs en teen die ydele herhaling van woorde maar is dit nie Hyself wat ‘n nag deur gebid het nie ? In ons dag is daar min gevaar dat ons te veel sal bid, veel eerder bid ons te min. Baie se persoonlike gebede lyk eerder of hulle min van God verwag, min het om te bely, min om voor te vra en min om Hom voor te dank. Hoeveel gelowiges kla nie dat hulle nie groei of vordering maak in hulle geestelike lewe nie.

Jy ontvang soveel genade as waarvoor jy vra! Jy het min omdat jy min vra. Jou swakheid lê dalk in jou dwergie, kortgeknipte en swak gebede. “Julle het nie omdat julle nie bid nie.” (Jak 4:2). Die tekort lê nie in Christus nie, die tekort lê in onsself. Maar Jakobus waarsku ons ook om reg te bid, God gesentreerd en nie mensgesentreerd nie. “Julle bid en ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.” (Jak 4:3). Selfsugtige gebede om selfverryking en om ons sondige drange te bevredig sal Hy nie verhoor nie, maar Hy nooi ons om ons mond wyd oop te maak sodat Hy dit kan vul met wat vir ons goed is (Ps. 81:10). Moenie soos die koning van Israel wees wat 3 keer op die grond geslaan het terwyl hy 5 of 6 keer moes geslaan het nie. (2Kon 13:18,19).

 • Wees spesifiek in gebed

Moenie net bely jy is ‘n sondaar nie. Noem die sondes aan die Here waarvan jou gewete jou oortuig dat jy die meeste aan skuldig is. Moenie net vir heiligheid vra nie, maar vra vir daardie genade gawes waarin jy die meeste kortkom. Moenie net vir Hom sê jy is in die moeilikheid nie, maar beskryf  aan Hom jou probleme en hulle eienaardighede. Dis wat Jakob gedoen het toe hy bang was vir Esau. (Gen 32:11). Dis wat Eliëser gedoen het toe hy vir sy eienaar se seun ‘n vrou gesoek het, hy spesifiseer wat hy wil hê. (Gen 24:12). Dis wat Paulus gedoen het toe hy ‘n doring in die vlees gehad het. Die antwoord was nie wat hy verwag het nie, maar God gee hom genade om dit te verduur en hom nederig te hou (2 Kor 12:8). Jy’s nie vaag met jou dokter nie, jy vertel hom waar is die pyn. Vertel die geneesheer van jou siel alles. Moenie geheime vir Hom wegsteek nie.

 • Die belangrikheid van voorbidding

Ons is van nature selfsugtig en selfs na ons bekering skud ons dit nie dadelik af nie. Ons is geneig om net aan ons eie siel te dink, ons eie konflikte, ons eie vooruitgang, en ons vergeet die ander om ons. Bid vir die wêreld, die heidene, groepe wat dwaal, protestantse kerke, jou land, jou gemeente, jou gesin, jou vriende en famileie. Hy het my die meeste lief wat my liefhet in sy gebede.

Gebed vir ander vergroot ons simpatie en verbreed ons harte en dis tot voordeel van die Here se kerk. Alle masjinerie vir die uitbreiding van die koninkryk van God word ge-olie deur gebed. Jesus is ons voorbeeld, Hy wat gedurig vir ons intree as hoëpriester voor die Vader. ‘n Gemeente wat bid sal die vrugte pluk in die prediking en die geestelike gesondheid van die gemeente.

 • Wees dankbaar in gebed

Om te vra is een ding maar om dankie te sê is heel ‘n ander saak. Daar is ‘n noue verband tussen gebed, lofprysing en danksegging in die Bybel. Gebed is nie ware gebed as dit nie gepaard gaan met danksegging nie. Dis nie vir niks dat Paulus sê: “Laat julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.” (Fil 4:6) en “Volhard in gebed en waak daarin met danksegging” (Kol 4:2).

Dit is uit genade dat ons nie in die hel is nie, en die hoop het op die hemel, dat ons lewe in ‘n land waar die Evangelie lig skyn. Dis genade dat die Heilige Gees in ons woon, dat ons lewe en dat ons lippe en harte het om God te verheerlik. Nooit kan ons ons lippe oopmaak sonder om Hom vir Sy vrye genade en Sy liefdevolle goedheid te loof,  wat duur tot in ewigheid nie. Paulus se sendbriewe begin feitlik almal met danksegging. Manne soos Whitfield en Haldane Steward het oorgeloop van dankbaarheid. As ons helder skerp ligte wil wees in ons dag  laat ons dan ‘n gees van van lof baie hoog op prys stel!

 • Hou die wag oor jou gebede

Gebed is waar ware geestelike lewe begin, floreer en stagneer. Vertel my hoe ‘n persoon se gebede lyk en ek vertel jou wat die staat van so ‘n persoon se siel is. Gebed is die polslag waarmee geestelike gesondheid gemeet word. Dis die barometer van sielsgesondheid. Preke, boeke, traktate, vergaderings en geestelike gemeenskap met ander christene is almal belangrik en goed in eie reg maar dit sal nie opmaak vir die verwaarlosing van persoonlike stiltetye en gebed nie.

Waak teen enige iets wat jou weglok van die alleenwees met God in gebed. Ek wil hê die christene van ons dag moet biddende christene wees. Ek wil hê die kerk van ons dag moet ‘n biddende kerk wees. My hartsbegeerte is dat hierdie skrywe ‘n gees van gebed sal bevorder. Ek wil hê dat die wat nie bid nie sal opstaan en tot God roep, en dat die wat wel bid se gebede jaarliks sal verbeter en dat julle sal waak dat julle gebedslewe nie veragter nie. Mag God ons in Christus help daartoe.