About

Nuni Dé het ontstaan so teen die einde van 2001 met die doel om goeie Godgesentreerde Christus gefokusde en Skrifgefundeerde boodskappe op te neem en te versprei.

Our purpose is to record and distribute sound God centred, Christ focused and Scripture based teaching on CD, DVD and MP3

On this site you will find articles and some free mp3 sermons to download. If you go to our online shop (currently under construction) you can find all these sermons and many more on CD, DVD video and MP3 for purchase. When you purchase these materials you help to support this ministry.

Ons het ook hier epreke en heroute deur Nico van der Walt wat bevatlike kort leerstukke is oor belangrike gedeeltes en waarhede uit die bybel. Die epreke is kort en opsommend terwyl die heroute meer uitgebreid is.

Though the years we have recorded excellent sermons by well-known local and international speakers like:

Deur die jare het ons uitstekende boodskappe opgeneem van beide lokale en welbekende internasionale sprekers soos:

and many others. We are convinced that you will be blessed by these sermons.

On this site are also Afrikaans and English sermon notes called E-sermons or E-preke (Afrikaans) mostly by Nico van der Walt.

Ons is oortuig dat u geseën sal word deur die Here wanneer Hy sy Woord vir u oopbreek deur hierdie manne.

Leave a Reply