Test of Abraham (father of believers’) faith

Nuggets from “Faith like Abraham”-series No_2 The test of Abraham’s faith
By Don Theobald.   Scripture reading: Gen 12v1-20

* What is the most precious commodity in all the world?
Faith.  Without faith we’re lost.  It is crucial that faith is tried and tested.  Our faith is not perfect, the impurities must be taken out.  Our faith is mixed with unbelief. Continue reading “Test of Abraham (father of believers’) faith”

Brakel on Repentance and Faith

An analysis of Brakel’s method  in calling sinners to
repentance and faith

Article by Jonathan Holdt  April 2011

Introduction

Charles Haddon Spurgeon, the 19th century Baptist preacher said “Soul-winning is the chief business of the Christian minister, indeed, it should be the main pursuit of every true believer.”   [1] In 2 Timothy 4:5 the Apostle Paul exhorts Timothy, to not only preach the Word, but to do the work of an evangelist in order to fulfil his ministry. Evangelism and soul-winning ought to occupy the mind and heart of every minister of the gospel. It is clear from Brakel’s works that he had a great concern for the salvation of the unconverted. Throughout his instruction in Christian doctrine and practice there are numerous sections where he seeks to exhort and persuade sinners to come to Christ for salvation. From this it is evident that Brakel was more than just a theologian. He was a pastor with a heart for the lost. He no doubt preached as he wrote, pleading with and exhorting sinners of their need of Christ. We can learn from Brakel in this today. Continue reading “Brakel on Repentance and Faith”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — SO ALLEEN KAN ONS SINVOL MENS WEES

Onse Vader ons treur oor die ontwrigting wat sonde in ons menslike lewe kom bewerk het. Ons bid U, herskep ons opnuut na die beeld van ons Heiland en Meester. Ons bid dit in sy Naam.

Matt. 16:24—25: Fil. 1:21: 2 Tim. 3:17.
Wanneer ek praat van sinvol mens wees, dan dink ek aan twee uitstaande kenmerke van die mens in sy gevalle toestand — kenmerke wat hom ongemerk verraai. Hy is eerstens geneig om dit wat sy aansien kan verhoog, aan te gryp. Bewus of onbewus identifiseer hy homself met sulke assosiasies: “Dit is ek daardie!” Van enige negatiewe beeld wat hom kan verneder, distansieer hy egter homself: “Dit is nie ek nie!” Vandaar soveel verskonings om homself uit ‘n vernederende situasie te red. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel3

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — MAAR DIT HANG VAN USELF AF

Here onse God, ons Meester het ons geleer dat dit die lewe is om U te ken! Dat ons dikwels aan die lewe twyfel, is die beskamende bewys dat ons U nie na reg ken nie. Stuur u lig dat die ons in al die waarheid lei, is ons bede in Christus.

Job. 20:19—29.
“Is dit die moeite werd om God te dien?” Kan ongeloof ‘n meer onsinnige vraag vra? Ons antwoord vanuit ‘n geloofshoek is: “Dit is die moeite werd, maar dit hang van die persoon self af.” Vra maar vir Thomas, die twyfelaar. Wanneer ons hier egter van ‘n twyfelaar praat, praat ons nie van mense vir wie twyfel ‘n liefhebbery is nie. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel3”