Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.

vertaal en verkort uit ‘n skrywe van JC Ryle (1816-1900)

1. Aan die wat nie bid nie

Vriend is jy iemand wat glad nie bid nie ?. Indien wel dan moet ek jou ongelukkig waarsku met al die erns waartoe ek beskik. Jy is in ernstige gevaar. As jy in hierdie toestand sterwe is jy ‘n verlore siel en jy sal ongelukkig opstaan in ‘n ewig misrabele toestand in die hel. Hoekom? – wel alle christene bid. As jy dus nie bid nie is jy nie ‘n christen nie.

  • Jy sê jy weet nie hoe om te bid nie.

Tog is dit die eenvoudigste handeling. Dit is eenvoudig om net met God te praat. Dit vereis nie geleerdheid, wysheid of boek kennis nie, dit vra net jou hart en wil. ‘n Swak babatjie huil as hy honger is. Die armste bedelaar hou sy hand uit vir ‘n aalmoes en wag nie om verfynde woorde te vind nie. So, die mees onkundige persoon sal iets vind om vir God te sê as hy bedeeld is met verstand. Continue reading “Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.”

Waarom Geen Bekerings

440px-Ds_Andrew_Murray_Elliott-versameling

Waarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke.

Hier is my baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat die Here dit mag gebruik in die huidige gebrek aan egte outentieke bekerings in alle kerke in Suid Afrika.

Continue reading “Waarom Geen Bekerings”

Brakel on Repentance and Faith

An analysis of Brakel’s method  in calling sinners to
repentance and faith

Article by Jonathan Holdt  April 2011

Introduction

Charles Haddon Spurgeon, the 19th century Baptist preacher said “Soul-winning is the chief business of the Christian minister, indeed, it should be the main pursuit of every true believer.”   [1] In 2 Timothy 4:5 the Apostle Paul exhorts Timothy, to not only preach the Word, but to do the work of an evangelist in order to fulfil his ministry. Evangelism and soul-winning ought to occupy the mind and heart of every minister of the gospel. It is clear from Brakel’s works that he had a great concern for the salvation of the unconverted. Throughout his instruction in Christian doctrine and practice there are numerous sections where he seeks to exhort and persuade sinners to come to Christ for salvation. From this it is evident that Brakel was more than just a theologian. He was a pastor with a heart for the lost. He no doubt preached as he wrote, pleading with and exhorting sinners of their need of Christ. We can learn from Brakel in this today. Continue reading “Brakel on Repentance and Faith”