Preke

Hier is gratis preke beskikbaar vir u geestelike verryking vir luister of aflaai.  Indien u geseen is deur hierdie preke en hulpmiddels, vra ons u of u dit nie wil oorweeg om, soos die Here dit op u hart mag lê, ‘n donasie te maak om hierdie bediening en die twee webwerwe waar die preke geberg word, te help onderhou.

Ons vra ook dat u nie die preke sal aangee aan derde partye vir herverspreiding op die Internet of elders nie, maar eerder ‘n ‘link’ na ons webblad of ‘n preek sal sit.

Preke

Kliek op die kolom opskrifte om volgens daardie kolom te sorteer stygend (kliek een keer) of dalend (kliek ‘n tweede keer)

Nota: Weens beperkte webspasie het ons sommige van veral Nico van der Walt se preke, wat oorvleuel met ‘n ander webwerf wat ook Afrikaanse preke stoor, ge-“link” na die webwerf. Al die preke is egter hier gelys. U mag dus soms vind dat as u op ‘n preek kliek dit of hier oopmaak of op preke.net

Afrikaanse Preke