Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen

Sola Scriptura (Die Skrif alleen)

’n Reeks van preke wat Nico van der Walt gelewer het.

Terugblik

Ons het gepraat oor die absolutes in ons geloof; dat daar deur die eeue sekere vaste bakens was, sekere vaste hoekpenne, wat universeel en tydloos geldig is. Dit is natuurlik ‘n stelling wat nie baie gewild is in ons dag nie. Ons leef in die dag van postmodernisme en die hart van postmodernisme lê in die idee van relatiwiteit. Alles is relatief, niks is vas nie. Dis hoe jy dit beleef, dit is wat saak maak, maar vir objektiewe waarheid het die postmodernisme bloedweinig ruimte en dis baie algemeen in ons dag. As ‘n mens dus praat van vaste, onwankelbare, ewige, universele waarhede, dan gaan dit teen die grein van ons dag. Dit is nogtans wat die Bybel ons leer en ek dink wat enige normale, nugter mens besef waar is. Alles kan nie maar net relatief wees nie. Continue reading “Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen”

Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof

Die Historiese Christelike Geloof

Nico van der Walt

Judas 1v3

Dis ‘n baie sprekende en interessante vers hierdie. ‘n Mens het die indruk dat Judas van plan was om vir hulle te skryf oor, soos hy in die Ou Vertaling sê, ons gemeenskaplike saligheid, oor die wondere van hulle verlossing. Dan sê hy wel, ek voel my tog verplig en dan gaan hy as’t ware op ‘n syspoor en hy begin praat oor die noodsaak om te stry vir die geloof wat hy sê, eenmaal aan ons oorgelewer is. Continue reading “Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof”

Not corrupting the word

by JC Ryle

borrowed from: http://teampyro.blogspot.com/2006/03/word-from-late-bishop-of-liverpool.html

J. C. Ryle’s book Warnings to the Churches contains a sermon preached in August of 1858, titled “Not Corrupting the Word.” The following excerpt from that sermon was published exactly ninety-nine years later, in the August 1957 issue of The Banner of Truth. That issue of the magazine is included in a wonderful compilation recently re-released by the Banner of Truth Trust: The Banner of Truth: Magazine Issues 1-16, Sept. 1955—Aug. 1959. (The following excerpt may be found on page 265). I highly recommend the whole book – Phil Johnson.

Ryle’s words here offer some much-needed advice to pastors ministering in the morass of modern and post-modern churches would do well to heed. Continue reading “Not corrupting the word”