Afrikaanse Boodskappe

Ons is ‘n voltydse bediening wat staan vir God-gesentreerde, Christusgefokusde en Skrifgefundeerde lering.  As God in  Sy Woord bepaal het dat die priesters en Leviete onderhou moet word deur die tiendes en eerste vrugte van die res van die Israeliete, glo ons dat God steeds middelik werk deur met die finansiele bydraes van Sy kinders, die wat hul tyd in voltydse bediening spandeer te ondersteun.  Ons het meer as 2500 preke hier beskikbaar gemaak vir gratis luister, of om af te laai.  Indien u geseen is deur hierdie preke en hulpmiddels, vra ons u, soos wat die Here dit op u hart mag le, om donasies te maak om hierdie bediening en die twee webwerwe waar die preke geberg word, te onderhou.  Die koste het aansienlik toegeneem weens die verswakking van die Rand.

Ons wil ook vra dat u hierdie preke slegs vir u eie persoonlike gebruik sal aanwend en dat u die veelvuldige ure wat ons gespandeer het om dit op te neem sal respekteer, die redigering, skoonmaak en ‘hosting’ op ons webblad.  Ons vra ook dat u dit nie sal gee aan derde partye vir herverspreiding op die Internet of elders nie, maar eerder ‘n ‘link’ na ons webblad of ‘n preek sal sit.

Onderwerpe

Skakels na Preke oor spesifieke Onderwerpe
Laer af op hierdie Bladsy is ‘n volledige Lys van alle Afrikaanse preke

GOD
Jesus, Heilige Gees, Drie Eenheid, Soeweriniteiet, Voorsienigheid, Koninkryk, Skepping, Herlewing, Satan, Demone, Engele

BYBEL
Karakter en Boekstudies, Foutloosheid, Outoriteit

BEDIENING en Kerk,
Prediking, Leierskap, Opleiding, Ouderlinge en Diakens, Evangelisasie, Sending, Doop, Nagmaal, Berading, Lof en Aanbidding, Barmhartigheid

VERLOSSING
Redding, Roeping, Uitverkiesing, Verdorwenheid, Sonde, Geloof, Regverdigmaking, Wedergeboorte, Getuienis, Verbonde, Kruis, Opstanding

GEESTELIKE GROEI,
Dissipelskap, Heiligmaking, Versoeking, Lyding, Volharding, Blydskap, Vrede, Vrees

GEBED
Voorbidding

VERHOUDINGS
Huwelik, Man en Vrou, Huisgesin, Kinders, Opvoeding, Eenheid

ESKATOLOGIE (EINDDINGE)
Oordeel,Wederkoms, Ewigheid, Profesie, Openbaring

Lys van Alle Afrikaanse Boodskappe

Kliek op die skakel vir meer detail en om die preek af te laai

Search:
Sort by:
Sermon TitleSeriesScriptureSpeaker
K0089-02 Bybelse terapie vir depressie Depressie Luk 24v13-35 Martin Holdt
K0089-01 Het jy al daardie pille nodig Depressie Louise vd Walt
K0084-20 Galasiërs Deel 10B Galasiërs Martin Holdt
K0084-19 Galasiërs Deel 10A Galasiërs Martin Holdt
K0084-18 Galasiërs Deel 9B Galasiërs Martin Holdt
K0084-17 Galasiërs Deel 9A Galasiërs Martin Holdt
K0084-16 Galasiërs Deel 8B Galasiërs Martin Holdt
K0084-15 Galasiërs Deel 8A Galasiërs Martin Holdt
K0084-14 Galasiërs Deel 7B Galasiërs Martin Holdt
K0084-13 Galasiërs Deel 7A Galasiërs Martin Holdt
K0084-12 Galasiërs Deel 6B Galasiërs Martin Holdt
K0084-11 Galasiërs Deel 6A Galasiërs Martin Holdt
K0084-10 Galasiërs Deel 5B Galasiërs Martin Holdt
K0084-09 Galasiërs Deel 5A Galasiërs Martin Holdt
K0084-08 Galasiërs Deel 4B Galasiërs Martin Holdt
K0084-07 Galasiërs Deel 4A Galasiërs Martin Holdt
K0084-06 Galasiërs Deel 3B Galasiërs Martin Holdt
K0084-05 Galasiërs Deel 3A Galasiërs Martin Holdt
K0084-04 Galasiërs Deel 2B Galasiërs Martin Holdt
K0084-03 Galasiërs Deel 2A Galasiërs Martin Holdt
K0084-02 Galasiërs Deel 1B Galasiërs Martin Holdt
K0084-01 Galasiërs Deel 1A Galasiërs Martin Holdt
K0082-09 Habakuk Deel 5A Habakuk Hab 3v16-19 Martin Holdt
K0082-08 Habakuk Deel 4B Habakuk Hab 3v1-15 Martin Holdt
K0082-07 Habakuk Deel 4A Habakuk Hab 3v1-15 Martin Holdt
K0082-06 Habakuk Deel 3B Habakuk Hab 2v5-20 Martin Holdt
K0082-05 Habakuk Deel 3A Habakuk Hab 2v5-20 Martin Holdt
K0082-04 Habakuk Deel 2B Habakuk Hab 1v12-2v4 Nico vd Walt
K0082-03 Habakuk Deel 2A Habakuk Hab 1v12-2v4 Nico vd Walt
K0082-02 Habakuk Deel 1B Habakuk Hab 1v1-11 Martin Holdt
K0082-01 Habakuk Deel 1A Habakuk Hab 1v1-11 Martin Holdt
K0081-08 Jona Deel 4B Jona Jona 4 Martin Holdt
K0081-07 Jona Deel 4A Jona Jona 4 Martin Holdt
K0081-06 Jona Deel 3B Jona Jona 3 Martin Holdt
K0081-05 Jona Deel 3A Jona Jona 3 Martin Holdt
K0081-04 Jona Deel 2B Jona Jona 2 Martin Holdt
K0081-03 Jona Deel 2A Jona Jona 2 Martin Holdt
K0081-02 Jona Deel 1B Jona Jona 1 Martin Holdt
K0081-01 Jona Deel 1A Jona Jona 1 Martin Holdt
K0080-18 Josua Deel 9B Josua Martin Holdt
K0080-17 Josua Deel 9A Josua Martin Holdt
K0080-16 Josua Deel 8B Josua Martin Holdt
K0080-15 Josua Deel 8A Josua Martin Holdt
K0080-14 Josua Deel 7B Josua Martin Holdt
K0080-13 Josua Deel 7A Josua Martin Holdt
K0080-12 Josua Deel 6B Josua Martin Holdt
K0080-11 Josua Deel 6A Josua Martin Holdt
K0080-10 Josua Deel 5B Josua Martin Holdt
K0080-09 Josua Deel 5A Josua Martin Holdt
K0080-08 Josua Deel 4B Josua Martin Holdt
K0080-07 Josua Deel 4A Josua Martin Holdt
K0080-06 Josua Deel 3B Josua Martin Holdt
K0080-05 Josua Deel 3A Josua Martin Holdt
K0080-04 Josua Deel 2B Josua Martin Holdt
K0080-03 Josua Deel 2A Josua Martin Holdt
K0080-02 Josua Deel 1B Josua Martin Holdt
K0080-01 Josua Deel 1A Josua Martin Holdt
K0079-20 Daniel Deel 10B Daniel Martin Holdt
K0079-19 Daniel Deel 10A Daniel Martin Holdt
K0079-18 Daniel Deel 9B Daniel Martin Holdt
K0079-17 Daniel Deel 9A Daniel Martin Holdt
K0079-16 Daniel Deel 8B Daniel Chris Koen
K0079-15 Daniel Deel 8A Daniel Chris Koen
K0079-14 Daniel Deel 7B Daniel Martin Holdt
K0079-13 Daniel Deel 7A Daniel Martin Holdt
K0079-12 Daniel Deel 6B Daniel Martin Holdt
K0079-11 Daniel Deel 6A Daniel Martin Holdt
K0079-10 Daniel Deel 5B Daniel Martin Holdt
K0079-09 Daniel Deel 5A Daniel Martin Holdt
K0079-08 Daniel Deel 4B Daniel Martin Holdt
K0079-07 Daniel Deel 4A Daniel Martin Holdt
K0079-06 Daniel Deel 3B Daniel Martin Holdt
K0079-05 Daniel Deel 3A Daniel Martin Holdt
K0079-04 Daniel Deel 2B Daniel Martin Holdt
K0079-03 Daniel Deel 2A Daniel Martin Holdt
K0079-02 Daniel Deel 1B Daniel Martin Holdt
K0079-01 Daniel Deel 1A Daniel Martin Holdt
K0069-16 Die koninkryk van God Deel 8B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-15 Die koninkryk van God Deel 8A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-14 Die koninkryk van God Deel 7B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-13 Die koninkryk van God Deel 7A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-12 Die koninkryk van God Deel 6B Die koninkryk van God Nico vd Walt
K0069-11 Die koninkryk van God Deel 6A Die koninkryk van God Nico vd Walt
K0069-10 Die koninkryk van God Deel 5B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-09 Die koninkryk van God Deel 5A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-08 Die koninkryk van God Deel 4B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-07 Die koninkryk van God Deel 4A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-06 Die koninkryk van God Deel 3B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-05 Die koninkryk van God Deel 3A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-04 Die koninkryk van God Deel 2B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-03 Die koninkryk van God Deel 2A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-02 Die koninkryk van God Deel 1B Die koninkryk van God Martin Holdt
K0069-01 Die koninkryk van God Deel 1A Die koninkryk van God Martin Holdt
K0068-13 Samevatting Verhoudinge Martin Holdt
K0068-12 Verhouding met jou vyande Deel 2 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-11 Verhouding met jou vyande Deel 1 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-10 Verhouding met medegelowiges Deel 2 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-09 Verhouding met medegelowiges Deel 1 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-08 Verhouding tussen leraar en gemeente Verhoudinge Martin Holdt
K0068-07 Verhouding met huweliksmaat Deel 2 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-06 Verhouding met huweliksmaat Deel 1 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-05 Verhouding met adolessente Verhoudinge Martin Holdt
K0068-04 Verhouding met medemens en kinders Deel 2 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-03 Verhouding met medemens en kinders Deel 1 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-02 Verhouding met God Deel 2 Verhoudinge Martin Holdt
K0068-01 Verhouding met God Deel 1 Verhoudinge Martin Holdt
K0067-18 Esegiël Deel 9B Esegiël Nico van der Walt
K0067-17 Esegiël Deel 9A Esegiël Nico van der Walt
K0067-16 Esegiël Deel 8B Esegiël Nico van der Walt
K0067-15 Esegiël Deel 8A Esegiël Nico van der Walt
K0067-14 Esegiël Deel 7B Esegiël Nico van der Walt
K0067-13 Esegiël Deel 7A Esegiël Nico van der Walt
K0067-12 Esegiël Deel 6B Esegiël Nico van der Walt
K0067-11 Esegiël Deel 6A Esegiël Nico van der Walt
K0067-10 Esegiël Deel 5B Esegiël Nico van der Walt
K0067-09 Esegiël Deel 5A Esegiël Nico van der Walt
K0067-08 Esegiël Deel 4B Esegiël Nico van der Walt
K0067-07 Esegiël Deel 4A Esegiël Nico van der Walt
K0067-06 Esegiël Deel 3B Esegiël Nico van der Walt
K0067-05 Esegiël Deel 3A Esegiël Nico van der Walt
K0067-04 Esegiël Deel 2B Esegiël Nico van der Walt
K0067-03 Esegiël Deel 2A Esegiël Nico van der Walt
K0067-02 Esegiël Deel 1B Esegiël Nico van der Walt
K0067-01 Esegiël Deel 1A Esegiël Nico van der Walt
K0065-16 Heiligmaking Deel 8B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-15 Heiligmaking Deel 8A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-14 Heiligmaking Deel 7B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-13 Heiligmaking Deel 7A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-12 Heiligmaking Deel 6B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-11 Heiligmaking Deel 6A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-10 Heiligmaking Deel 5B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-09 Heiligmaking Deel 5A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-08 Heiligmaking Deel 4B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-07 Heiligmaking Deel 4A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-06 Heiligmaking Deel 3B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-05 Heiligmaking Deel 3A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-04 Heiligmaking Deel 2B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-03 Heiligmaking Deel 2A Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-02 Heiligmaking Deel 1B Heiligmaking Nico van der Walt
K0065-01 Heiligmaking Deel 1A Heiligmaking Nico van der Walt
K0064-20 Die Heilige Gees Deel 10B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-19 Die Heilige Gees Deel 10A Die Heilige Gees 1 Pet 4v10 Nico van der Walt
K0064-18 Die Heilige Gees Deel 9B Die Heilige Gees 1 Tess 5v19 Nico van der Walt
K0064-17 Die Heilige Gees Deel 9A Die Heilige Gees Luk 11v1-13 Nico van der Walt
K0064-16 Die Heilige Gees Deel 8B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-15 Die Heilige Gees Deel 8A Die Heilige Gees Luk 11v1 Nico van der Walt
K0064-14 Die Heilige Gees Deel 7B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-13 Die Heilige Gees Deel 7A Die Heilige Gees Joh 3 Nico van der Walt
K0064-12 Die Heilige Gees Deel 6B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-11 Die Heilige Gees Deel 6A Die Heilige Gees Hand 2v1-21 Nico van der Walt
K0064-10 Die Heilige Gees Deel 5B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-09 Die Heilige Gees Deel 5A Die Heilige Gees Joh 14,15,16 Nico van der Walt
K0064-08 Die Heilige Gees Deel 4B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-07 Die Heilige Gees Deel 4A Die Heilige Gees Joh 14v15 Nico van der Walt
K0064-06 Die Heilige Gees Deel 3B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-05 Die Heilige Gees Deel 3A Die Heilige Gees Joh 20v19 Nico van der Walt
K0064-04 Die Heilige Gees Deel 2B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-03 Die Heilige Gees Deel 2A Die Heilige Gees Joel 2v28 Nico van der Walt
K0064-02 Die Heilige Gees Deel 1B Die Heilige Gees Nico van der Walt
K0064-01 Die Heilige Gees Deel 1A Die Heilige Gees Num 11 Nico van der Walt
K0056-20 Die Tien Gebooie Deel 10B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-19 Die Tien Gebooie Deel 10A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-18 Die Tien Gebooie Deel 9B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-17 Die Tien Gebooie Deel 9A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-16 Die Tien Gebooie Deel 8B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-15 Die Tien Gebooie Deel 8A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-14 Die Tien Gebooie Deel 7B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-13 Die Tien Gebooie Deel 7A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-12 Die Tien Gebooie Deel 6B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-11 Die Tien Gebooie Deel 6A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-10 Die Tien Gebooie Deel 5B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-09 Die Tien Gebooie Deel 5A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-08 Die Tien Gebooie Deel 4B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-07 Die Tien Gebooie Deel 4A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-06 Die Tien Gebooie Deel 3B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-05 Die Tien Gebooie Deel 3A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-04 Die Tien Gebooie Deel 2B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-03 Die Tien Gebooie Deel 2A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-02 Die Tien Gebooie Deel 1B Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0056-01 Die Tien Gebooie Deel 1A Die Tien Gebooie Nico van der Walt
K0055-00 Gebedseminaar Martin Holdt
K0049-20 Om God te behaag Deel 10B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-19 Om God te behaag Deel 10A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-18 Om God te behaag Deel 9B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-17 Om God te behaag Deel 9A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-16 Om God te behaag Deel 8B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-15 Om God te behaag Deel 8A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-14 Om God te behaag Deel 7B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-13 Om God te behaag Deel 7A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-12 Om God te behaag Deel 6B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-11 Om God te behaag Deel 6A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-10 Om God te behaag Deel 5B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-09 Om God te behaag Deel 5A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-08 Om God te behaag Deel 4B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-07 Om God te behaag Deel 4A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-06 Om God te behaag Deel 3B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-05 Om God te behaag Deel 3A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-04 Om God te behaag Deel 2B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-03 Om God te behaag Deel 2A Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-02 Om God te behaag Deel 1B Om God te behaag Nico van der Walt
K0049-01 Om God te behaag Deel 1A Om God te behaag Nico van der Walt
K0048-38 Die wesenseienskappe van God Deel 19B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-37 Die wesenseienskappe van God Deel 19A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-36 Die wesenseienskappe van God Deel 18B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-35 Die wesenseienskappe van God Deel 18A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-34 Die wesenseienskappe van God Deel 17B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-33 Die wesenseienskappe van God Deel 17A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-32 Die wesenseienskappe van God Deel 16B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-31 Die wesenseienskappe van God Deel 16A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-30 Die wesenseienskappe van God Deel 15B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-29 Die wesenseienskappe van God Deel 15A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-28 Die wesenseienskappe van God Deel 14B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-27 Die wesenseienskappe van God Deel 14A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-26 Die wesenseienskappe van God Deel 13B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-25 Die wesenseienskappe van God Deel 13A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-24 Die wesenseienskappe van God Deel 12B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-23 Die wesenseienskappe van God Deel 12A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-22 Die wesenseienskappe van God Deel 11B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-21 Die wesenseienskappe van God Deel 11A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-20 Die wesenseienskappe van God Deel 10B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-19 Die wesenseienskappe van God Deel 10A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-18 Die wesenseienskappe van God Deel 9B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-17 Die wesenseienskappe van God Deel 9A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-16 Die wesenseienskappe van God Deel 8B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-15 Die wesenseienskappe van God Deel 8A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-14 Die wesenseienskappe van God Deel 7B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-13 Die wesenseienskappe van God Deel 7A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-12 Die wesenseienskappe van God Deel 6B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-11 Die wesenseienskappe van God Deel 6A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-10 Die wesenseienskappe van God Deel 5B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-09 Die wesenseienskappe van God Deel 5A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-08 Die wesenseienskappe van God Deel 4B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-07 Die wesenseienskappe van God Deel 4A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-06 Die wesenseienskappe van God Deel 3B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-05 Die wesenseienskappe van God Deel 3A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-04 Die wesenseienskappe van God Deel 2B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-03 Die wesenseienskappe van God Deel 2A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-02 Die wesenseienskappe van God Deel 1B Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0048-01 Die wesenseienskappe van God Deel 1A Die wesenseienskappe van God Nico van der Walt
K0046-20 God se wil en my lewe Deel 10B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-19 God se wil en my lewe Deel 10A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-18 God se wil en my lewe Deel 9B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-17 God se wil en my lewe Deel 9A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-16 God se wil en my lewe Deel 8B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-15 God se wil en my lewe Deel 8A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-14 God se wil en my lewe Deel 7B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-13 God se wil en my lewe Deel 7A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-12 God se wil en my lewe Deel 6B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-11 God se wil en my lewe Deel 6A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-10 God se wil en my lewe Deel 5B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-09 God se wil en my lewe Deel 5A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-08 God se wil en my lewe Deel 4B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-07 God se wil en my lewe Deel 4A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-06 God se wil en my lewe Deel 3B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-05 God se wil en my lewe Deel 3A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-04 God se wil en my lewe Deel 2B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-03 God se wil en my lewe Deel 2A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-02 God se wil en my lewe Deel 1B God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0046-01 God se wil en my lewe Deel 1A God se wil en my lewe Nico van der Walt
K0044-20 Die soewereiniteit van God Deel 10B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-19 Die soewereiniteit van God Deel 10A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-18 Die soewereiniteit van God Deel 9B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-17 Die soewereiniteit van God Deel 9A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-16 Die soewereiniteit van God Deel 8B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-15 Die soewereiniteit van God Deel 8A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-14 Die soewereiniteit van God Deel 7B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-13 Die soewereiniteit van God Deel 7A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-12 Die soewereiniteit van God Deel 6B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-11 Die soewereiniteit van God Deel 6A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-10 Die soewereiniteit van God Deel 5B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-09 Die soewereiniteit van God Deel 5A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-08 Die soewereiniteit van God Deel 4B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-07 Die soewereiniteit van God Deel 4A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-06 Die soewereiniteit van God Deel 3B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-05 Die soewereiniteit van God Deel 3A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-04 Die soewereiniteit van God Deel 2B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-03 Die soewereiniteit van God Deel 2A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-02 Die soewereiniteit van God Deel 1B Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0044-01 Die soewereiniteit van God Deel 1A Die soewereiniteit van God Nico van der Walt
K0043-11 Gebed Deel 6 Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-10 Gebed Deel 5B Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-09 Gebed Deel 5A Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-08 Gebed Deel 4B Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-07 Gebed Deel 4A Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-06 Gebed Deel 3B Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-05 Gebed Deel 3A Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-04 Gebed Deel 2B Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-03 Gebed Deel 2A Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-02 Gebed Deel 1B Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0043-01 Gebed Deel 1A Geestelike oorlogvoering Nico van der Walt
K0028-00 Die Here se Genadejaar Nico van der Walt
K0026-04 Open 11 - Die groot herlewing wat voorle Herlewing Prof Koos van Rooy
K0026-03 Herlewing in die moderne tyd Herlewing Prof Koos van Rooy
K0026-02 Herlewing - Voorbeelde uit die Bybel en geskiedenis Herlewing Prof Koos van Rooy
K0026-01 Wat is herlewing Herlewing Prof Koos van Rooy
K0023-08 Samevatting God se hoogste en finale openbaring Heb 1v1-3 Nico van der Walt
K0023-07 Aanhangsel - God se Finale Spreke God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-06 Verbondsliefe en verbondstrou God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-05 God die Innig-geliefde Seun God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-04 Die Enigste Seun van heerlikheid God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-03 En God en Mens God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-02 Ten volle mens God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0023-01 Ten volle God God se hoogste en finale openbaring Jn 1v14 Nico van der Walt
K0021-12 Slotsom (Die noodsaak van Godgesentreerdheid) Deel 2 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-11 Slotsom (Die noodsaak van Godgesentreerdheid) Deel 1 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-10 Die instandhouding van genade (Volharding van die heiliges) Deel 2 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-09 Die instandhouding van genade (Volharding van die heiliges) Deel 1 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-08 Die verwerkliking van genade (Lewendmakende roeping) Deel 2 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-07 Die verwerkliking van genade (Lewendmakende roeping) Deel 1 God se vrye genade Eseg 37v1-14 Nico van der Walt
K0021-06 Die grond van genade (Volkome versoening) Deel 2 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-05 Die grond van genade (Volkome versoening) Deel 1 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-04 Die oorsprong van genade (Uitverkiesing) Deel 2 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-03 Die oorsprong van genade (Uitverkiesing) Deel 1 God se vrye genade Nico van der Walt
K0021-02 Die noodsaak van genade (Radikale verdorwenheid) Deel 2 God se vrye genade Rom 5v12-21 Nico van der Walt
K0021-01 Die noodsaak van genade (Radikale verdorwenheid) Deel 1 God se vrye genade Nico van der Walt
K0020-06 God se hoogste openbaring Deel 3 Jesus Christus Seun van God Nico van der Walt
K0020-05 God se hoogste openbaring Deel 2 Jesus Christus Seun van God Nico van der Walt
K0020-04 God se hoogste openbaring Deel 1 Jesus Christus Seun van God Nico van der Walt
K0020-03 Jesus en Sy Koningskap Jesus Christus Seun van God Mervin Eloff
K0020-02 Hoëpriester in die hemel Jesus Christus Seun van God Mervin Eloff
K0020-01 Dienaar en die Seun Jesus Christus Seun van God Mervin Eloff
K0014-03 Die hartsgesteldheid van iemand wat deur die Here gelei word Stadskonferensie 2002 Nico van der Walt
K0014-02 God se wil Stadskonferensie 2002 Nico van der Walt
K0014-01 Die genoegsaamheid van die Skrif Stadskonferensie 2002 Nico van der Walt
K0013-10 Aan God alleen die eer Deel 2 5 Ligbakens vir ons Tyd Martin Holdt
K0013-09 Aan God alleen die eer Deel 1 5 Ligbakens vir ons Tyd Martin Holdt
K0013-08 Geloof - Ononderhandelbare noodsaak vir Redding Deel 2 5 Ligbakens vir ons Tyd Nico van der Walt
K0013-07 Geloof - Ononderhandelbare noodsaak vir Redding Deel 1 5 Ligbakens vir ons Tyd Gal 1v6-10 Nico van der Walt
K0013-06 Jy het Regtig niks meer nodig as Jesus Christus nie Deel 2 5 Ligbakens vir ons Tyd Jacobus de Koning
K0013-05 Jy het Regtig niks meer nodig as Jesus Christus nie Deel 1 5 Ligbakens vir ons Tyd Jacobus de Koning
K0013-04 Jou Redding berus alleenlik op God se genade Deel 2 5 Ligbakens vir ons Tyd Ef 2 Bruce Button
K0013-03 Jou Redding berus alleenlik op God se genade Deel 1 5 Ligbakens vir ons Tyd Bruce Button
K0013-02 Die Bybel Gesagvol Genoegsaam en Betroubaar Deel 2 5 Ligbakens vir ons Tyd Tobie van der Westhuizen
K0013-01 Die Bybel Gesagvol Genoegsaam en Betroubaar Deel 1 5 Ligbakens vir ons Tyd Tobie van der Westhuizen
K0011-03 Hoe om te Getuig Pieter van Niekerk
K0011-02 Die Groot Opdrag Jan Grey
K0011-01 Sekerheid van Saligheid Jan Grey
L0696-00 Die kruis bewys God se liefde Ps 103 Pieter Pienaar
L0694-07 Gebed vir 'n gelowige Efesiers Ef 1v17-19 Pieter Pienaar
L0694-06 Meer as kennis Efesiers Ef 1v15-16 Pieter Pienaar
L0694-05 Werk van die Heilige Gees Efesiers Ef 1v13-14 Pieter Pienaar
L0694-04 Gehoorsaamheid van Christus Efesiers Ef 1v7-12 Pieter Pienaar
L0694-03 Die plan van God No_02 Efesiers Ef 1v3-6 Pieter Pienaar
L0694-02 Die plan van God No_01 Efesiers Ef 1v3-6 Pieter Pienaar
L0694-01 Dit het God gedoen Efesiers Ef 1v1-2 Pieter Pienaar
L0693-00 Jesus wat van sondes verlos Kersdiens Matt 1v21 Martin Holdt
L0692-00 Van vrees tot volharding Hab 3v16-19 Rex Jeffries
L0691-00 Geboorte van Johannes die Doper Luk 1v5-25 Rex Jeffries
L0690-00 Die kneg en sy Koning Ef 3v8 Pieter Pienaar
L0689-00 Heiligheid_Om Jesus te ken 2 Kor 3v18 Pieter Pienaar
L0688-00 Hoe gebruik ek die Bybel 2 Tim 3v1-17 Martin Holdt
L0687-07 Die duiwel en die wereld Openbaring Op 9v1-21 Martin Holdt
L0687-06 Hoe God gebede verhoor Openbaring Op 8v1-13 Martin Holdt
L0687-05 Wie is die 144 000 Openbaring Op 7v1-17 Martin Holdt
L0687-04 Die vier ruiters Openbaring Op 6v1-17 Martin Holdt
L0687-03 Die Lam op Sy troon Openbaring Op 3,4,5 Martin Holdt
L0687-02 Gemeentes wat dwaal Openbaring Op 2v1-29 Martin Holdt
L0687-01 Inleiding Openbaring Op 1v1-20 Martin Holdt
L0686-00 Bywoning van eredienste Heb 10v25 Martin Holdt
L0685-00 Verganklikheid van hierdie lewe 1 Pet 1v1-5 Izak vd Walt
L0684-00 Regverdigmaking deur die geloof Rom 3v21-31 Martin Holdt
L0683-14 Die Heilige Gees verheerlik Jesus 1 Korinthiers 1 Kor 12v1-3 Martin Holdt
L0683-13 Wat van die nagmaal 1 Korinthiers 1 Kor 11v17-34 Martin Holdt
L0683-12 Wat is onderdanigheid 1 Korinthiers 1 Kor 11v2-16 Martin Holdt
L0683-11 Die toppunt van geluk 1 Korinthiers 1 Kor 10v23-11v1 Martin Holdt
L0683-10 Afgodery 1 Korinthiers 1 Kor 10v14-22 Martin Holdt
L0683-09 Weerstaan sonde 1 Korinthiers 1 Kor 10v1-13 Martin Holdt
L0683-08 Wee as ons nie 1 Korinthiers 1 Kor 9v15-27 Martin Holdt
L0683-07 Onselfsugtig 1 Korinthiers 1 Kor 8v1-13 Martin Holdt
L0683-06 Getroud of ongetroud 1 Korinthiers 1 Kor 7v1-40 Martin Holdt
L0683-05 Jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees 1 Korinthiers 1 Kor 6v12-20 Martin Holdt
L0683-04 Kan 'n homoseksueel gered word 1 Korinthiers 1 Kor 6v1-11 Martin Holdt
L0683-03 Mag jy 'n gelowige hof toe neem 1 Korinthiers 1 Kor 6v1-8 Martin Holdt
L0683-02 Die tug - wat sê die Bybel 1 Korinthiers 1 Kor 5v1-13 Martin Holdt
L0683-01 Hoogmoed in die kerk 1 Korinthiers 1 Kor 4v6-21 Martin Holdt
L0613-00 Jesus Christus de Here Kol 2v4 Nico vd Walt
L0612-00 Christus se hoepriesterskap Heb 10v1-25 Nico vd Walt
L0588-00 Lees jy die bybel reg Joh 5v39-40 Nico vd Walt
L0587-00 Die wonder van verlossing Tit 3v1-8 Nico vd Walt
L0574-00 Die wonderlikste staanplek op aarde Rom 5v2a Nico vd Walt
L0573-00 Die eerste vrug van regverdigheid Rom 5v1-11 Nico vd Walt
L0553-00 Lewe in die lig van die ewigheid Ef 6v17a Nico vd Walt
L0552-00 Hoe kry ek deel aan die koninkryk Matt 4v12-22 Nico vd Walt
L0544-00 Die gelykenis van die groot maaltyd Luk 14v15-24 Nico vd Walt
L0530-00 Die oorlog Gal 5v16-26 Nico vd Walt
L0522-00 Die evangelie aanbieding Joh 6v37 Nico vd Walt
L0521-00 Paulus se apostoliese sending Hand 26v16-18 Nico vd Walt
L0520-00 Die genade van lyding Heb 12v1-13 Nico vd Walt
L0516-00 God bewaar Sy uitverkorenes Rom 8v28-39 Nico vd Walt
L0515-00 Die Groot Uitnodiging Matt 11v25-30 Nico vd Walt
L0514-00 Ons verkondig Christus 1 Kor 2v1-5 Nico vd Walt
L0513-00 Die roeping van lewe en dood Eseg 3v16-21 Nico vd Walt
L0512-00 Hoe neem ek n besluit 1 Kor 6v9-20 Nico vd Walt
L0511-00 Herders en die gemeente 1 Pet 5v2b-6 Nico vd Walt
L0509-00 Wat is profesie Heb 1v1-14 Nico vd Walt
L0508-00 Die middelste kruiswoord Mark 15v21-41 Nico vd Walt
L0507-00 Wat van 1 Kor 12-14 1 Kor 14 Nico vd Walt
L0506-00 Die prisma 1 Pet 4v10-11 Nico vd Walt
L0505-00 Daniel se gebed Dan 9v1-19 Nico vd Walt
L0504-00 Jesus is die Here Rom 10v8b–16 Nico vd Walt
L0503-00 Gemeentelike lof en aanbidding Ps 95-96 Nico vd Walt
L0501-00 Laat ons tot God nader Heb 10v19-22 Nico vd Walt
L0500-00 Vaderskap van God 1 John 3v1a Nico vd Walt
L0496-02 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente deel 2 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Hand 2v42-47 Nico vd Walt
L0496-01 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente deel 1 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0495-00 Jesus Christus se maagdelike geboorte Matt 1v18-25 Nico vd Walt
L0492-00 Die doop Matt 28v16-20 Nico vd Walt
L0489-03 Die Opperherder 1 Petrus 5v1-6 1 Pet 5v1-6 Nico vd Walt
L0489-02 Die onderherders Deel 2 1 Petrus 5v1-6 1 Pet 5v1-6 Nico vd Walt
L0489-01 Die onderherders Deel 1 1 Petrus 5v1-6 1 Pet 5v1-6 Nico vd Walt
L0488-05 Liefdevolle Vader Deel 5 Die liefdevolle Vader Luk 15v25-32 Nico vd Walt
L0488-04 Liefdevolle Vader Deel 4 Die liefdevolle Vader Luk 15v17-24 Nico vd Walt
L0488-03 Liefdevolle Vader Deel 3 Die liefdevolle Vader Luk 15v17-24 Nico vd Walt
L0488-02 Liefdevolle Vader Deel 2 Die liefdevolle Vader Luk 15v11-16 Nico vd Walt
L0488-01 Liefdevolle Vader Deel 1 Die liefdevolle Vader Luk 15 Nico vd Walt
L0487-00 Wat God sê gebeur presies so Eseg 2v6 Nico vd Walt
L0485-00 Die doop van die Heilige Gees Matt 3 Nico vd Walt
L0482-00 Jesus Rots vir my geslaan Eks 17v1-7 Nico vd Walt
L0479-00 n Portret van liefde Rom 16v1-16 Nico vd Walt
L0477-10 God se majesteit Deel 2 Job wonderlik begenadigde man van God Job 38v1-42v6 Nico vd Walt
L0477-09 God se majesteit Deel 1 Job wonderlik begenadigde man van God Job 38v1-42v6 Nico vd Walt
L0477-08 Nog 'n vriend - Elihu Job wonderlik begenadigde man van God Job 36v22-37v24 Nico vd Walt
L0477-07 Job wen en verloor Job wonderlik begenadigde man van God Job 28v20-28v31 Nico vd Walt
L0477-06 Job se geloofstriomf Job wonderlik begenadigde man van God Job 19v23-27 Nico vd Walt
L0477-05 Job se wroeginge en deurbraak Job wonderlik begenadigde man van God Job 14v1-22 Nico vd Walt
L0477-04 Job se vriende Job wonderlik begenadigde man van God Job 2v11-13 Nico vd Walt
L0477-03 Die genade van lyding Job wonderlik begenadigde man van God Job 1v20-3v19 Nico vd Walt
L0477-02 Satan God se kneg Job wonderlik begenadigde man van God Job 1v6-2v10 Nico vd Walt
L0477-01 Man na God se hart Job wonderlik begenadigde man van God Job 1v1-11 Nico vd Walt
L0473-02 Hoop Deel2 Hoop 'n hoekpilaar van die egte Christelike lewe Heb 10v19-39 Nico vd Walt
L0473-01 Hoop Deel1 Hoop 'n hoekpilaar van die egte Christelike lewe Heb 10v23 Nico vd Walt
L0472-06 Efese Deel 4 Sewe briewe uit die hemel Op 2v1-7 Nico vd Walt
L0472-05 Efese Deel 3 Sewe briewe uit die hemel Op 2v1-7 Nico vd Walt
L0472-04 Efese Deel 2 Sewe briewe uit die hemel Op 2v1-7_Ef 2 Nico vd Walt
L0472-03 Efese Deel 1 Sewe briewe uit die hemel Op 2v1-7 Nico vd Walt
L0472-02 Die lampstaander Sewe briewe uit die hemel Op 2-3 Nico vd Walt
L0472-01 Inleiding en oorsig Sewe briewe uit die hemel Op 1v9-20 Nico vd Walt
L0469-00 Eer aan God en vrede vir Sy mense Luk 2v8-20 Nico vd Walt
L0468-07 Die Hiernamaals Die Hiernamaals 2 Pet 3v1-18 Nico vd Walt
L0468-06 Die Hiernamaals Die Hiernamaals 2 Pet 3v1-13 Nico vd Walt
L0468-05 Die Hiernamaals Die Hiernamaals Rom 8v19-22 Nico vd Walt
L0468-04 Die herskepping Die Hiernamaals Gen 2v4-17 Nico vd Walt
L0468-03 Die tussentoestand Deel 2 Die Hiernamaals Luk 16v19-31 Nico vd Walt
L0468-02 Die tussentoestand Deel 1 Die Hiernamaals 2 Kor 5v1-10 Nico vd Walt
L0468-01 Die Hiernamaals Die Hiernamaals 1 Tess 4v13-18 Nico vd Walt
L0467-00 Sal my kinders gered word 1 Kor 7v14 Nico vd Walt
L0466-00 Gaan in! Matt 7v13-14 Nico vd Walt
L0462-00 Begrafnisdiens (Ben Pretorius) Fil 1v12-26 Nico vd Walt
L0456-00 Christus se regterstoel 2 Kor 5v10 Nico vd Walt
L0455-08 God se hoogste en finale openbaring Deel 8 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-07 God se hoogste en finale openbaring Deel 7 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-06 God se hoogste en finale openbaring Deel 6 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-05 God se hoogste en finale openbaring Deel 5 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-04 God se hoogste en finale openbaring Deel 4 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-03 God se hoogste en finale openbaring Deel 3 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-02 God se hoogste en finale openbaring Deel 2 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0455-01 God se hoogste en finale openbaring Deel 1 God se hoogste en finale openbaring Joh 1v1-14 Nico vd Walt
L0450-00 Die onverganklike liefde van Christus Ef 2v1-7 Nico vd Walt
L0449-00 Die evangelie van die apostels Hand 2v37-41 Nico vd Walt
L0446-02 Kruisiging - Die vierde kruiswoord (No_2) Mark 15v34 Nico vd Walt
L0446-01 Kruisiging - Die vierde kruiswoord (No_1) Mark 15v34 Nico vd Walt
L0444-00 God red net sondaars 1 Tim 1v15 Nico vd Walt
L0442-12 Slotsom (Die noodsaak van Godgesentreerdheid) God se vrye Genade Nico vd Walt
L0442-11 Slotsom (Die noodsaak van Godgesentreerdheid) God se vrye Genade Nico vd Walt
L0442-10 Die instandhouding van genade (Volharding van die heiliges) God se vrye Genade Heb 6v4-5 Nico vd Walt
L0442-09 Die instandhouding van genade (Volharding van die heiliges) God se vrye Genade Rom 8v28-30 Nico vd Walt
L0442-08 Die verwerkliking van genade (Lewendmakende roeping) God se vrye Genade Joh 1v12-13 Nico vd Walt
L0442-07 Die verwerkliking van genade (Lewendmakende roeping) God se vrye Genade Rom 10v13-17 Nico vd Walt
L0442-06 Die grond van genade (Volkome versoening) God se vrye Genade Rom 3v21-31 Nico vd Walt
L0442-05 Die grond van genade (Volkome versoening) God se vrye Genade Rom 1v18-3v31 Nico vd Walt
L0442-04 Die oorsprong van genade (Uitverkiesing) God se vrye Genade Hand 13v48 Nico vd Walt
L0442-03 Die oorsprong van genade (Uitverkiesing) God se vrye Genade Ef 1v1-3 Nico vd Walt
L0442-02 Die noodsaak van genade (Radikale verdorwenheid) God se vrye Genade Rom 5v12-21 Nico vd Walt
L0442-01 Die noodsaak van genade (Radikale verdorwenheid) God se vrye Genade Rom 3v9-20 Nico vd Walt
L0441-00 Afgodery en ware aanbidding Eseg 8 Nico vd Walt
L0439-02 Toorn en genade van God Deel 2 Die toorn en genade van God Luk 13v1-5 Nico vd Walt
L0439-01 Toorn en genade van God Deel 1 Die toorn en genade van God Num 16v1-49 Nico vd Walt
L0436-00 Die wip Luk 7v23 Nico vd Walt
L0435-02 Wese van die ewige lewe Deel 2 Die wese van die ewige lewe Joh 7v13_Eks 33v7-34v11 Nico vd Walt
L0435-01 Wese van die ewige lewe Deel 1 Die wese van die ewige lewe Joh 7v13 Nico vd Walt
L0430-00 Gebed wat 'n engel gaan haal Hand 12v5 Nico vd Walt
L0426-00 Sondagseën Jes 58-13-14 Nico vd Walt
L0424-00 As God 'n samelewing oorgee Hos 4v1-19 Nico vd Walt
L0422-00 God se huwelik met sy volk Hos 1-3 Nico vd Walt
L0421-00 Die oorwonne vyand Heb 2v14-15 Nico vd Walt
L0420-00 Besluitneming en die wil van God Ps 1 Nico vd Walt
L0418-00 Die gemeente as lampstaander Op 2 - 3 Nico vd Walt
L0417-00 Die redding van die rower Luk 23v32-43 Nico vd Walt
L0415-00 Christus - Strafdraende plaasvervanger Rom 3v25 Nico vd Walt
L0412-13 Apostoliese Gebed Deel 13 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-12 Apostoliese Gebed Deel 12 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-11 Apostoliese Gebed Deel 11 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-10 Apostoliese Gebed Deel 10 Gebed n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-09 Apostoliese Gebed Deel 9 Gebed n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-08 Apostoliese Gebed Deel 8 Gebed n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-07 Apostoliese Gebed Deel 7 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-06 Apostoliese Gebed Deel 6 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-05 Apostoliese Gebed Deel 5 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-04 Apostoliese Gebed Deel 4 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-03 Apostoliese Gebed Deel 3 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-02 Apostoliese Gebed Deel 2 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0412-01 Apostoliese Gebed Deel 1 n Apostoliese Gebed Ef 3v14-21 Nico vd Walt
L0411-00 Die geregtigheid wat God gee Rom 1v17 Nico vd Walt
L0406-00 Dink aan jou Skepper Pred 12v1 Nico vd Walt
L0405-00 Die hart van lewenswysheid Pred 11v1-6 Nico vd Walt
L0403-00 Wat 'n bekering! Hand 9v1-19 Nico vd Walt
L0402-00 Die sonde van Geloofsafval Heb 5v11-6v12 Nico vd Walt
L0401-00 Van Charismatiese moeras na christelike rots Rom 8v28-30 Nico vd Walt
L0397-02 Die Nuwe Testament Die Vyfde gebod (Eer jou vader en moeder) Matt 5v17-20 Nico vd Walt
L0397-01 Inleiding Die Vyfde gebod (Eer jou vader en moeder) Eks 20 Nico vd Walt
L0392-00 Die Les van die Ryk Dwaas Luk 12v1-59 Nico vd Walt
L0387-00 n Apostel se optrede teenoor kompromie Gal 2v11-14 Nico vd Walt
L0386-12 Die finale oordeel Jesus se Profetiese Rede Matt 25v31-46 Nico vd Walt
L0386-11 Skape en Bokke Jesus se Profetiese Rede Matt 25v31-46 Nico vd Walt
L0386-10 Oor Getrouheid Jesus se Profetiese Rede Matt 24_25v14-30 Nico vd Walt
L0386-09 Die Tien Maagde Jesus se Profetiese Rede Matt 24_25v1-13 Nico vd Walt
L0386-08 In maar nie van die wêreld nie Jesus se Profetiese Rede Matt 24v42-51_25 Nico vd Walt
L0386-07 Getrouheid en Verstandigheid Jesus se Profetiese Rede Matt 24v36-51 Nico vd Walt
L0386-06 Die Somer van Insameling Jesus se Profetiese Rede Matt 24v29-33 Nico vd Walt
L0386-05 Matheus 24 en 25 Jesus se Profetiese Rede Matt 24v15-35 Nico vd Walt
L0386-04 Die beleg van Jerusalem Jesus se Profetiese Rede Matt 24v15-28 Nico vd Walt
L0386-03 Die aanloop tot die klimaks Jesus se Profetiese Rede Matt 24v4-14 Nico vd Walt
L0386-02 Die uitleg van Jesus se antwoord Jesus se Profetiese Rede Matt 24v1-44 Nico vd Walt
L0386-01 Die aanloop Jesus se Profetiese Rede Matt 24_25 Nico vd Walt
L0385-00 Gelykenis van die boere en die wingerd Luk 20v9-19 Nico vd Walt
L0384-02 God se woord aan die man en vrou Gen 3v14-19 Gen 3v14-19 Nico vd Walt
L0384-01 Die begin van genade Gen 3v14-19 Gen 3v14-15 Nico vd Walt
L0383-00 Hoekom sukkel ons om die Uitverkiesing te verstaan Rom 9v1-29 Nico vd Walt
L0380-04 Die vrou en haar kleredrag Man en Vrou 1 Tim 2v1-15_1 Pet 3v1-7 Nico vd Walt
L0380-03 Die vrou se verantwoordelikheid Man en Vrou Ef 5v22-24 Nico vd Walt
L0380-02 Die Man se Verantwoordelikheid Man en Vrou Ef 5v25-33 Nico vd Walt
L0380-01 Die Beeld van God Man en Vrou Gen 1v26-27 Nico vd Walt
L0378-02 Die Smarte van Christus Die Knegliedere Jes 53v3 Nico vd Walt
L0378-01 Die Vierde Kneglied Oorsigtelik (Goeie Vrydag) Die Knegliedere Jes 52v13-53v12 Nico vd Walt
L0372-00 Vir my is die lewe Christus (Seb Floor) Fil 1v21 Nico vd Walt
L0368-07 Die Verbond met Dawid No_2 Die Verbonde 2 Sam 7v18-29 Nico vd Walt
L0368-06 Die Verbond met Dawid No_1 Die Verbonde 2 Sam 7v1-17 Nico vd Walt
L0368-05 Die Genadeverbond No_2-Diskontinuiteit Die Verbonde Matt 3v1-12_Rom 9v1-13 Nico vd Walt
L0368-04 Die Genadeverbond No_1-Kontinuiteit Die Verbonde Gal 3v1-29 Nico vd Walt
L0368-03 Die Werksverbond No_2-Die Sondeval Die Verbonde Gen 2v9_16_17_3v1-24 Nico vd Walt
L0368-02 Die Werksverbond No_1-Oorsig Die Verbonde Gen 2v4-17 Nico vd Walt
L0368-01 Die verlossingsverbond Die Verbonde Ps 2v7-9 Nico vd Walt
L0366-00 Die Lig van die Eeue Jes 8v23-9v6 Nico vd Walt
L0364-02 Die Drie-Enigheid van God No_2 n Fundamentele Waarheid Matt 3v13-17 Nico vd Walt
L0364-01 Die Drie-Enigheid van God No_1 n Fundamentele Waarheid Gen 12v6-27 Nico vd Walt
L0360-03 Gelykenis van Barmhartige Samaritaan Deel 3 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0360-02 Gelykenis van Barmhartige Samaritaan Deel 2 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0360-01 Gelykenis van Barmhartige Samaritaan Deel 1 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0359-00 n Predikant kan sy kudde maak of breek 1 Tim 4v6-16 Nico vd Walt
L0357-00 Wat moet ons dan van 1Kor12-14 maak 1 Kor 12-14 Nico vd Walt
L0356-00 Wat is 'n Erediens Joh 4v19-24 Nico vd Walt
L0348-06 Levi - van Geweldenaar tot Sagmoedige Die Seuns van Jakob Gen 49v5-7_Eks 32 Nico vd Walt
L0348-05 Simeon - Die prys van geweld Die Seuns van Jakob Gen 49v5-7_33v18-34v31 Nico vd Walt
L0348-04 Ruben - As mens jou erfenis verloor 04 Ons dubbele erfporsie Die Seuns van Jakob Gen 49v1-4_Ef 1v15-23 Nico vd Walt
L0348-03 Ruben - As mens jou erfenis verloor 03 Die Seuns van Jakob Gen 49v1-4_Ef 1v1-2v10 Nico vd Walt
L0348-02 Ruben - As mens jou erfenis verloor 02 Die Seuns van Jakob Gen 47v27-31_49v1-4 Nico vd Walt
L0348-01 Ruben - As mens jou erfenis verloor 01 Die Seuns van Jakob Gen 47v27-31_49v1-4 Nico vd Walt
L0346-03 Toorn en Genade van God Deel 3 Die toorn en genade van God Matt 26v36-46 Nico vd Walt
L0346-02 Toorn en Genade van God Deel 2 Die toorn en genade van God Jes 55 Nico vd Walt
L0346-01 Toorn en Genade van God Deel 1 Die toorn en genade van God Num 16 Nico vd Walt
L0341-00 Die Uitnemende merkteken van ware kerkwees Joh 13v34-35 Nico vd Walt
L0340-00 Die Genoegsaamheid van die Skrif in 'n neutedop Luk 8v1-18 Nico vd Walt
L0338-00 Ons stryd teen die duiwel Ef 6v10-13 Nico vd Walt
L0337-02 Jou Afgod of jou Lewe Deel 2 Jou Afgod of jou Lewe Luk 18v18-30 Nico vd Walt
L0337-01 Jou Afgod of jou Lewe Deel 1 Jou Afgod of jou Lewe Mark 10v17-33 Nico vd Walt
L0329-00 Ons aanbiddingsroeping Ps 95-96 Nico vd Walt
L0328-00 Wat gaan my kinders erf Rig 2v6-12 Nico vd Walt
L0324-00 Die Groot Uitnodiging Op 22v1-21 Nico vd Walt
L0321-00 n Man uit Afrika se Bekering (HenN uitstuur) Hand 8v26-40 Nico vd Walt
L0320-00 Uitnemende Lofprysing 1 Kron 25 Nico vd Walt
L0318-02 Essensie van Heiligmaking Deel 1 Die Essensie van Heiligmaking Rom 12v1-2 Nico vd Walt
L0318-01 Essensie van Heiligmaking Deel 1 Die Essensie van Heiligmaking Rom 12v1-2 Nico vd Walt
L0317-02 Aan Efese No_01 Sewe briewe uit die hemel Op 2v1-7 Nico vd Walt
L0317-01 Inleiding en oorsig Sewe briewe uit die hemel Op 2-3 Nico vd Walt
L0316-00 Christus - vervulling vd Skrif Matt 13v16-17 Nico vd Walt
L0315-00 John Wesley se Rentmeesterskap 1 Tim 6 Nico vd Walt
L0314-00 Het jy ywer vir die Here Joh 2v17 Nico vd Walt
L0306-00 Hosea en Gomer Hos 1-3 Nico vd Walt
L0305-00 Die Geweld van die Koninkryk Matt 11v12_Luk 16v16 Nico vd Walt
L0303-02 Geseënd om te Seën Deel 1 Geseënd om te seën Gen 12v1-3 Nico vd Walt
L0303-01 Geseënd om te Seën Deel 1 Geseënd om te Seën Gen 12v1-3 Nico vd Walt
L0302-00 Christelike Standvastigheid 2 Tess 2v13-17 Nico vd Walt
L0299-02 Kerk en die Staat Deel 2 Die Kerk en die Staat Rom 13v1-7 Nico vd Walt
L0299-01 Kerk en die Staat Deel 1 Die Kerk en die Staat Rom 13v1-7 Nico vd Walt
L0296-00 Ter wille van Gemeentevrede Rom 14v1-15v13 Nico vd Walt
L0293-02 Die stryd teen die sonde Deel 2 Die stryd teen die sonde Ps 51 Nico vd Walt
L0293-01 Die stryd teen die sonde Deel 1 Die stryd teen die sonde Jak 1v1-16 Nico vd Walt
L0290-07 Volharding van die Heiliges (TULIP-P) God se vrye Genade Rom 8v28-39_Heb 6v4-12 Nico vd Walt
L0290-06 Lewendmakende Roeping (TULIP-I) God se vrye Genade Hand 2v37-38 Nico vd Walt
L0290-05 Christus doen nie halwe werk nie (Toegesp vers TULIP-L) God se vrye Genade Matt 1v21 Nico vd Walt
L0290-04 Die Mens se Verantwoordelikheid (Uitverkiesing) (TULIP-U2) God se vrye Genade Eseg 18 Nico vd Walt
L0290-03 Bestem vir die Ewige Lewe (Uitverkiesing) (TULIP-U1) God se vrye Genade Hand 13v48 Nico vd Walt
L0290-02 Die gebondenheid van die wil (TULIP-T2) God se vrye genade Matt 12v33-37 Nico vd Walt
L0290-01 Die mens se sondeverdorwenheid (TULIP-T1) God se vrye genade Ef 2v1-10 Nico vd Walt
L0277-00 Implikasies van die opstanding Mark 16v1-8 Nico vd Walt
L0276-00 God se toorn_God se liefde Rom 3v25 Nico vd Walt
L0275-00 Ons en ons enigste woonplek Deel 2 Ons en ons enigste woonplek 2 Pet 3 Nico vd Walt
L0274-09 God se majesteit Job Job 38v1-42v6 Nico vd Walt
L0274-08 Nog 'n vriend Job Job 36v22-37v24 Nico vd Walt
L0274-07 Job Wen en Verloor Job Job 28v20-28_31 Nico vd Walt
L0274-06 Job se Geloofstriomf Job Job 19v23-27 Nico vd Walt
L0274-05 Job se wroeginge Job Job 14 Nico vd Walt
L0274-04 Job se vriende Job Job 2v11-13 Nico vd Walt
L0274-03 Die genade van lyding (486b-H_N roeping) Job Job 1v20-3v19 Nico vd Walt
L0274-02 Man na God se hart Job Job 1v6- 2v10 Nico vd Walt
L0274-01 Man na God se hart Job Job 1v1-11 Nico vd Walt
L0273-00 Ons en ons enigste woonplek Deel 1 Ons en ons enigste woonplek 2 Pet 3 Nico vd Walt
L0268-00 Oorwinning oor twee dodelike vyande Rom 3v28_Gal 2v16_Jak 2v24 Nico vd Walt
L0267-00 Hoe kan ek weet ek is gered 1 John 5v13 Nico vd Walt
L0266-00 Ons sal voor hom kniel 1 Kor 15v12-19 Nico vd Walt
L0264-00 Jesus Christus ons hoof Kol 1v18 Nico vd Walt
L0263-00 Om Christus se wet te vervul Gal 5v26-6v5 Nico vd Walt
L0260-03 God se Almag Deel 3 God se Almag Ef 1v15-2v10 Nico vd Walt
L0260-02 God se Almag Deel 2 God se Almag Ps 8 Nico vd Walt
L0260-01 God se Almag Deel 1 God se Almag Job 9v1-19 Nico vd Walt
L0259-00 Die pad van die regverdige Ps 1 Nico vd Walt
L0255-00 God se genade-olie 2 Kon 4v1-7 Nico vd Walt
L0254-00 Christelike groei en die liggaam Ef 4v16 Nico vd Walt
L0253-11 God se hoogste openbaring-Vol genade en waarheid No2 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-10 God se hoogste openbaring-Vol genade en waarheid No1 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-09 God se hoogste openbaring-God se enigste Seun Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-08 God se hoogste openbaring-Ons het Sy heerlikheid aanskou Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-07 God se hoogste openbaring-Die Woord het vlees geword No1 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-06 God se hoogste openbaring No_3 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-05 God se hoogste openbaring No_2 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-04 God se hoogste openbaring No_1 Johannes 1 Joh 1v14 Nico vd Walt
L0253-03 Die geboorte uit God Johannes 1 Joh 1v13 Nico vd Walt
L0253-02 Kus die Seun in onderworpenheid Johannes 1 Joh 1v12 Nico vd Walt
L0253-01 Die Seun het huis toe gekom Johannes 1 Joh 1v9-11 Nico vd Walt
L0242-00 Die uitnemende weg Ps 128 Nico vd Walt
L0240-00 Die Here se genadejaar Luk 4v18-19 Nico vd Walt
L0238-02 Beeld van God in Man en Vrou Deel 2 Die Beeld van God in die mens as man en vrou Gen 1v26-28 Nico vd Walt
L0238-01 Beeld van God in Man en Vrou Deel 1 Die Beeld van God in die mens as man en vrou Gen 1v26-27 Nico vd Walt
L0237-04 Gawes van die Gees vandag Deel 4 Die gawes van die Gees vandag Ef 2v19-3v6 Nico vd Walt
L0237-03 Gawes van die Gees vandag Deel 3 Die gawes van die Gees vandag Ef 2v2 Nico vd Walt
L0237-02 Gawes van die Gees vandag Deel 2 Die gawes van die Gees vandag 1 Kor 12-14 Nico vd Walt
L0237-01 Gawes van die Gees vandag Deel 1 Die gawes van die Gees vandag 1 Kor 12-14 Nico vd Walt
L0235-00 Bekering Hand 2v37-39 Nico vd Walt
L0233-00 Bly by die kruis Gal 1v1-5 Johannes de Koning
L0232-00 Die evangelie - kompromie en getrouheid Gal 2v11-14 Nico vd Walt
L0230-08 Die Hoorder van ons gebede No7 Gebed Ps 65_Heb 10v19-22 Nico vd Walt
L0230-07 Die Hoorder van ons gebede No6 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-06 Die Hoorder van ons gebede No5 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-05 Die Hoorder van ons gebede No4 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-04 Die Hoorder van ons gebede No3 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-03 Die Hoorder van ons gebede No2 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-02 Die Hoorder van ons gebede No1 Gebed Ps 65 Nico vd Walt
L0230-01 Die vrygewige Vader Gebed Luk 11v5-13 Nico vd Walt
L0227-00 Die Gemeente - bruid van Christus Joh 14v2-3 Nico vd Walt
L0222-00 God se finale openbaring Heb 1v1-3 Nico vd Walt
L0221-02 Die vyand van ons siele Die Stoeigeveg Ef 6v10-13 Nico vd Walt
L0221-01 Die Stoeigeveg Die Stoeigeveg Ef 6v10-13 Nico vd Walt
L0219-00 Begrafplase oorbodig Matt 8v18-22 Johannes de Koning
L0218-00 Sout en lig Matt 5v13-16 Nico vd Walt
L0217-00 Die gebed van God se medewerker Dan 9v1-19 Nico vd Walt
L0216-03 Portret van liefde Deel 3 n Portret van liefde Rom 16v5b-16 Nico vd Walt
L0216-02 Portret van liefde Deel 2 n Portret van liefde Rom 16v1-16 Nico vd Walt
L0216-01 Portret van liefde Deel 1 n Portret van liefde Rom 16v1-16 Nico vd Walt
L0211-00 Sabbatsvreugde Jes 58v1-14 Nico vd Walt
L0210-00 Die erfskuld en sy gevolge Rom 5v12 Nico vd Walt
L0208-00 n Oorsig Rom 5v12-21 Nico vd Walt
L0207-00 Mag ons altyd God se merk dra Eseg 8 & 9 Nico vd Walt
L0206-20 Die hut van Dawid Amos Am 9v11-15 Nico vd Walt
L0206-19 Koringkorrels val nie op die grond nie Amos Am 9v1-10 Nico vd Walt
L0206-18 Die ergste hongersnood Amos Am 9v11-14 Nico vd Walt
L0206-17 As oordeel onvermydelik raak Amos Am 8v1-10 Nico vd Walt
L0206-16 Die skietlood Amos Am 7v7-17 Nico vd Walt
L0206-15 Eerder genade as die skietlood Amos Am 7v1-9 Nico vd Walt
L0206-14 Niemand kan trots bekostig nie Amos Am 6v1-14 Nico vd Walt
L0206-13 Godsdiens wat by die altaar agterbly Amos Am 5v21-27 Nico vd Walt
L0206-12 Godsdiens sonder God No2 Amos Am 5v14-20 Nico vd Walt
L0206-11 Godsdiens sonder God Amos Am 5v14-20 Nico vd Walt
L0206-10 Godsdiens wat niemand se lewe verander nie Amos Am 5v6-13 Nico vd Walt
L0206-09 Tevergeefse godsdiens - Soek die Here Amos Am 5v1-5 Nico vd Walt
L0206-08 Die God met wie ons te doen het Amos Am 4v6-13 Nico vd Walt
L0206-07 As God by Sy Heiligheid sweer Amos Am 4v1-5 Nico vd Walt
L0206-06 Twee pootjies en 'n stukkie oor Amos Am 3v9-15 Nico vd Walt
L0206-05 In die lig van God se toekoms Amos Am 3v3-8 Nico vd Walt
L0206-04 Die drie groot sondes van Israel No2 Amos Am 2v6-3v2 Nico vd Walt
L0206-03 Die drie groot sondes van Israel No1 Amos Am 2v4-3v2 Nico vd Walt
L0206-02 Teen die nasies Amos Am 1v1-2v3 Nico vd Walt
L0206-01 Die profeet - sy tyd en sy boodskap Amos Am 1v1-2 Nico vd Walt
L0205-00 Die doper en die Doop Matt 3v1-17 Nico vd Walt
L0204-00 Tien redes waarom ek glo die bybel is God se Woord 2 Tim 3v19-21 Nico vd Walt
L0202-00 Die regverdige - deur die geloof sal hy leef Hab 1v12-2v4 Nico vd Walt
L0201-00 Het jy My regtig lief Joh 21v15-24 Johannes de Koning
L0199-03 Gawes van die Gees Deel 3 Die gawes van die Gees 1 Pet 4v10-11 Nico vd Walt
L0199-02 Gawes van die Gees Deel 2 Die gawes van die Gees 1 Pet 4v10-11 Nico vd Walt
L0199-01 Gawes van die Gees Deel 1 Die gawes van die Gees 1 Pet 4v10-11 Nico vd Walt
L0198-02 Appel van God se oog Deel 2 Ek en die appel van God se oog Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0198-01 Appel van God se oog Deel 1 Ek en die appel van God se oog Joh 19v17-37 Nico vd Walt
L0197-00 Die winskoop sonder weerga Matt 13v44-46 Nico vd Walt
L0196-00 Die seën van die Here Num 6v22-27 Willem Louw
L0195-00 Die hemelvaart van Jesus Christus Luk 24v50-53 Nico vd Walt
L0194-03 Christen en sy geld Deel 3 n Christen en sy geld Luk 18v18-30 Nico vd Walt
L0194-02 Christen en sy geld Deel 2 n Christen en sy geld Matt 6v19-33 Nico vd Walt
L0194-01 Christen en sy geld Deel 1 n Christen en sy geld Luk 14v25-35 Nico vd Walt
L0192-00 Geregverdigdes roem in die Here Rom 5v9-11 Nico vd Walt
L0191-00 Ons hoop sal nie teleurstel nie Rom 5v5-8 Nico vd Walt
L0190-00 Eer aan God en vrede vir sy mense Luk 2v8-20 Nico vd Walt
L0189-00 Die opwaartse spiraal Rom 5v3-4 Nico vd Walt
L0188-03 Gelykenis van die verlore seun Deel 3 Die gelykenis van die verlore seun Luk 15v11-24 Nico vd Walt
L0188-02 Gelykenis van die verlore seun Deel 2 Die gelykenis van die verlore seun Luk 15v1-32 Nico vd Walt
L0188-01 Gelykenis van die verlore seun Deel 1 Die gelykenis van die verlore seun Luk 15v1-32 Nico vd Walt
L0187-00 Die Christen se trots Rom 5v2b Nico vd Walt
L0186-00 God is Gees Joh 4v13-26 Nico vd Walt
L0185-00 Die wonderlikste staanplek op aarde Rom 5v2a Nico vd Walt
L0184-00 Die heel eerste vrug van regverdiging Rom 5v1 Nico vd Walt
L0176-00 Niemand is mos volmaak nie Fil 3v7-12 Johannes de Koning
L0175-00 Die water van die lewe Op 22v6-21 Nico vd Walt
L0174-00 Die oudste seun Luk 15v25-32 Nico vd Walt
L0173-00 Die gelykenis van die fariseër & die tollenaar Luk 18v9-14 Nico vd Walt
L0171-02 Vrees van die Here Deel 2 Vrees van die Here Ef 1v3-14 Johan Odendaal
L0171-01 Vrees van die Here Deel 1 Vrees van die Here Op 14v6-7 Johan Odendaal
L0170-00 Ook Abraham in Christus geregverdig Rom 4 Nico vd Walt
L0169-02 Algemene genade van God Deel 2 Die algemene genade van God Ps 65v1-14 Nico vd Walt
L0169-01 Algemene genade van God Deel 1 Die algemene genade van God Rom 1v18-32 Nico vd Walt
L0165-00 Dink aan jou Skepper Pred 11v7-12v14 Nico vd Walt
L0164-00 Die belangrikste paragraaf ooit geskryf Rom 3v21 - 31 Nico vd Walt
L0163-00 Die hart van lewenswysheid Pred 11v1-10 Nico vd Walt
L0161-00 Agt gebedsbeginsels 1 Kon 18v1-2_16-46 Nico vd Walt
L0160-00 n Wereld onder God se toorn Rom 1v18 -3v20 Nico vd Walt
L0158-00 Wees nederig soos Jesus Fil 2v1-11 Martin Holdt
L0157-00 Die gebed wat 'n engel gaan haal het Hand 12v1-19 Nico vd Walt
L0156-00 n Oorsig Rom 1-8 Nico vd Walt
L0155-00 Paulus se apostoliese roeping Hand 26v16-18 Nico vd Walt
L0154-00 God is waarheid Eks 20v16 Nico vd Walt
L0153-00 Grondbeginsels van heiligmaking Gal 5v16-25 Nico vd Walt
L0152-00 HY het vir ons sonde geword Gal 3v1-14 Johannes de Koning
L0151-00 Die koperslang Joh 3v3-18_Num 21v4-9 Nico vd Walt
L0149-00 Die ou mens & die nuwe mens Ef 4v17-32 Wilhelm Odendaal
L0146-04 Die Heiligheid van God Deel 4 Die Heiligheid van God Mal 3v16-4v4 Nico vd Walt
L0146-03 Die Heiligheid van God Deel 3 Die Heiligheid van God Ps 2v1-12 Nico vd Walt
L0146-02 Die Heiligheid van God Deel 2 Die Heiligheid van God Jes 6v1-13 Nico vd Walt
L0146-01 Die Heiligheid van God Deel 1 Die Heiligheid van God Jes 6v1-13_Op 4v1-11 Nico vd Walt
L0145-02 Aanslag van Postmodernisme Deel 2 Die aanslag van Postmodernisme Pred 1v1-18_12v8-14 Nico vd Walt
L0145-01 Aanslag van Postmodernisme Deel 1 Die aanslag van Postmodernisme 1 Tim 3v14-4v16 Nico vd Walt
L0144-00 Vreugde in 'n keuse vir lyding Kol 1v24-29 Johannes de Koning
L0143-00 Ons voortgaande afhanklikheid van God se genade 1 Sam 25v1-42 Nico vd Walt
L0142-00 Die Christen en versoeking Jak 1v1-18 Nico vd Walt
L0141-06 Die voortgaande gevolge van pinkster Die Pinkster Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0141-05 Die fees van die oes Deel 4 Die Pinkster Hand 2v37-40 Nico vd Walt
L0141-04 Die fees van die oes Deel 3 Die Pinkster Hand 2v1-13 Nico vd Walt
L0141-03 Die fees van die oes Deel 2 Die Pinkster Hand 2v1-13 Nico vd Walt
L0141-02 Die fees van die oes Deel 1 Die Pinkster Hand 2v1-13 Nico vd Walt
L0141-01 Die Christologiese karakter Die Pinkster Hand 2v1-47 Nico vd Walt
L0138-00 Om Christus te sien 2 Kor 3v7-4v6 Nico vd Walt
L0137-00 Burgers van die koningkryk is anders Matt 5v1-12 Johannes de Koning
L0136-02 Die Christelike lewe in die wereld Fil 2v 14-18 Martin Holdt
L0136-01 Die Christelike lewe in 'n neutedop Fil 2v12-13 Martin Holdt
L0135-03 Die eersgeboortereg Deel 3 Die eersgeboortereg Ef 1v15-2v10 Nico vd Walt
L0135-02 Die eersgeboortereg Deel 2 Die eersgeboortereg Gen 49v1-4 Nico vd Walt
L0135-01 Die eersgeboortereg Deel 1 Die eersgeboortereg Gen 47v27-31_Gen 49v1-4 Nico vd Walt
L0134-00 Liefde sonder weerga Joh 3v1-21 Nico vd Walt
L0133-00 Die kneg van die Here Jes 52v13-Jes 53v12 Nico vd Walt
L0132-00 Jesus Christus - dieselfde Heb 13v1-19 Nico vd Walt
L0131-00 Vrede met God Rom 5v1-11 Nico vd Walt
L0130-00 Die noodsaak van volharding Kol 1v21-23 Johannes de Koning
L0129-00 Die vrese van die Here Ps 2v1-12 Nico vd Walt
L0126-02 Die wederkoms Deel 2 Die wederkoms 1 Tess 5v1-11 Nico vd Walt
L0126-01 Die wederkoms Deel 1 Die wederkoms 1 Tess 4v13-18 Nico vd Walt
L0125-00 Paulus se pastorale aansporing Hand 20v17-38 Nico vd Walt
L0124-00 Ons preek Christus 1 Kor 1v17-2v5 Nico vd Walt
L0123-00 Heerliker as die engele Kol 1v15-17 Johannes de Koning
L0122-00 Die gemeente as organisme Jes 52v13-53v12 Nico vd Walt
L0121-04 Die barmhartige samaritaan Deel 4 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0121-03 Die barmhartige samaritaan Deel 3 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0121-02 Die barmhartige samaritaan Deel 2 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25 Nico vd Walt
L0121-01 Die barmhartige samaritaan Deel 1 Die gelykenis van die barmhartige samaritaan Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0120-00 Egte Christen Belewenis Kol 1v3-8 Johannes de Koning
L0119-03 Die Here se genade jaar Geseënd om te seën Luk 4v14-30 Nico vd Walt
L0119-02 Geseënd om te seën Deel 2 Geseënd om te seën Gen 12v1-3 Nico vd Walt
L0119-01 Geseënd om te seën Deel 1 Geseënd om te seën Gen 12v1-3 Nico vd Walt
L0118-00 Versamel of verstrooi Luk 9v37-43_46-50 Nico vd Walt
L0117-15 Sesde Gebod - Jy mag nie Moord pleeg nie Die Tien Gebooie Eks 20v13_Luk 6v27-38 Nico vd Walt
L0117-14 Sesde Gebod - Jy mag nie Doodslaan nie Die Tien Gebooie Eks 20v13_Deut 19v1-13 Nico vd Walt
L0117-13 Die vyfde gebod No3 Die Tien Gebooie Eseg 18v1-32 Nico vd Walt
L0117-12 Die vyfde gebod No2 Die Tien Gebooie Eks 20v12 Nico vd Walt
L0117-11 Die vyfde gebod No1 Die Tien Gebooie Eks 20v12 Nico vd Walt
L0117-10 Die derde gebod No 3 Die Tien Gebooie Ex 20v7 Nico vd Walt
L0117-09 Die derde gebod No 2 Die Tien Gebooie Deut 5v11 Nico vd Walt
L0117-08 Die derde gebod No1 Die Tien Gebooie Ex 20v1-17 Nico vd Walt
L0117-07 Die tweede gebod No3 Die Tien Gebooie Deut 5v8-10 Nico vd Walt
L0117-06 Die tweede gebod No2 Die Tien Gebooie Ex 20v1 Nico vd Walt
L0117-05 Die tweede gebod No1 Die Tien Gebooie Ex 20v1-3 Nico vd Walt
L0117-04 Die eerste gebod No3 Die Tien Gebooie Ex 20v1-3 Nico vd Walt
L0117-03 Die eerste gebod No2 Die Tien Gebooie Ex 20v1-3 Nico vd Walt
L0117-02 Die eerste gebod No1 Die Tien Gebooie Ex 19-20v3 Nico vd Walt
L0117-01 'n Proloog tot die 10 gebooie Die Tien Gebooie Ex 19v1 Nico vd Walt
L0116-02 Jesus se Skrifbeskouing Deel 2 Jesus se Skrifbeskouing Joh 5v18-47 Nico vd Walt
L0116-01 Jesus se Skrifbeskouing Deel 1 Jesus se Skrifbeskouing Joh 5v18-47 Nico vd Walt
L0115-00 Die Aanklag Joh 16v5-15 Nico vd Walt
L0114-02 n Aand vol betekenis Deel 2 n Aand boordevol betekenis Matt 26v17-30 Nico vd Walt
L0114-01 n Aand vol betekenis Deel 1 n Aand boordevol betekenis Luk 24v36-44 Nico vd Walt
L0113-00 Die menswording van Jesus Christus Gal 4v1-11 Nico vd Walt
L0112-00 Christus is waarlik mens Joh 1v1-18 Nico vd Walt
L0111-00 Christus die WOORD Joh 1v1-18 Nico vd Walt
L0109-00 Die Christen agenda in 'n Heidense wereld Tit 3v1-8 Johannes de Koning
L0108-04 Die onvergeeflike sonde Deel 4 Die onvergeeflike sonde Heb 6v4 Nico vd Walt
L0108-03 Die onvergeeflike sonde Deel 3 Die onvergeeflike sonde Hand 2v37_7v51 Nico vd Walt
L0108-02 Die onvergeeflike sonde Deel 2 Die onvergeeflike sonde Heb 5_Matt 12 Nico vd Walt
L0108-01 Die onvergeeflike sonde Deel 1 Die onvergeeflike sonde Fil 1 Nico vd Walt
L0107-03 Ware Godsdiens Deel 3 Ware Godsdiens Matt 6v1-8_16-18 Nico vd Walt
L0107-02 Ware Godsdiens Deel 2 Ware Godsdiens Matt 6v1-8_16-18 Nico vd Walt
L0107-01 Ware Godsdiens Deel 1 Ware Godsdiens Matt 6v1-6_16-18 Nico vd Walt
L0106-00 Die Keuse Matt 5v1-20_Matt 7v13-14 Nico vd Walt
L0105-02 Die heel ergste hongersnood Deel 2 Die heel ergste hongersnood Amos 8v11-14 Nico vd Walt
L0105-01 Die heel ergste hongersnood Deel 1 Die heel ergste hongersnood Amos 8v11-14 Nico vd Walt
L0104-00 Skaakspel op die see Jona 1v1-17 Johan Odendaal
L0103-00 Die sending opdrag Jona 1v1-2 Johan Odendaal
L0102-00 Die probleem voor jou deur Luk 16v19-31 Johannes de Koning
L0101-00 Ter wille van die groter saak Jer 45v1-5 Johannes de Koning
L0098-00 Die woord van Sy genade Hand 20v17-38 Nico vd Walt
L0097-02 Volkome versoeningswerk van Christus Deel 2 Die volkome versoeningswerk van Christus Joh 1v1-18_3v14,16_4v34 Nico vd Walt
L0097-01 Volkome versoeningswerk van Christus Deel 1 Die volkome versoeningswerk van Christus Joh 6v35-40 Nico vd Walt
L0096-03 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Deel 03 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0096-02 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Deel 02 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0096-01 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Deel 01 Merktekens van 'n Geesvervulde gemeente Hand 2v37-47 Nico vd Walt
L0095-00 3 Geloofsatlete - 21 drosters - 11 apostels 2 Tim 4v1-22 Nico vd Walt
L0093-00 Afwesigheid van die woord van God 2 Kor 8_1 Kor 11 Johan Odendaal
L0092-00 Uit genade gered Ef 2v1-10 Nico vd Walt
L0091-08 Hy't al my dae bepaal Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-07 My maker en eienaar Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-06 Die Here is altyd by my Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-05 Die Here weet alles Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-04 Dawid en God se verhouding Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-03 Hy oor wie die lied gaan Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-02 Vir die koorleier Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0091-01 Dawid en afstamelinge Psalm 139 Ps 139 Nico vd Walt
L0089-05 Volharding van die heiliges No2 Die uitverkiesing 1 Pet 1v1-12_1 Joh 5v18-20 Nico vd Walt
L0089-04 Volharding van die heiliges No1 Die uitverkiesing Rom 8v28-39 Nico vd Walt
L0089-03 Lewend makende roeping Die uitverkiesing Eseg 37v1-14 Nico vd Walt
L0089-02 Romeine 9 Die uitverkiesing Rom 9v1-29 Nico vd Walt
L0089-01 Wat dit is en nie is nie - Goeie nuus vir God se Gunsgenote Die uitverkiesing Rom 9v6-18_Ef 1v1-14 Nico vd Walt
L0086-03 Die groot maaltyd Deel 3 Die groot maaltyd Luk 14v1_7-35 Nico vd Walt
L0086-02 Die groot maaltyd Deel 2 Die groot maaltyd Luk 14v1_7-35 Nico vd Walt
L0086-01 Die groot maaltyd Deel 1 Die groot maaltyd Luk 14v1_7-35 Nico vd Walt
L0085-04 Gebondenheid van die Wil - Menslike onvermoë Die mens se nood aan genade Joh 6v44-46 Nico vd Walt
L0085-03 Radikale Verdorwenheid Die mens se nood aan genade Matt 12v33-37 Nico vd Walt
L0085-02 Die erfsonde No 2 (Die Erfsmet) Die mens se nood aan genade Rom 3v9-20_5v12-21 Nico vd Walt
L0085-01 Die erfsonde No 1 (Die Erfskuld) Die mens se nood aan genade Gen 3_4v1-8_5v1-3_6v5_6 Nico vd Walt
L0084-00 Die gelykenis van die saaier Luk 8v1-18 Nico vd Walt
L0083-00 Nagmaals oordenking 1 Kor 5v1-13 Nico vd Walt
L0082-00 God se besonderde openbaring aan die mens Luk 8v1-18 Nico vd Walt
L0081-00 Die water van die lewe is verniet Op 22v 6-21 Nico vd Walt
L0080-00 Christus die Rots vir ons geslaan Eks 17v1-7 Nico vd Walt
L0078-00 Die opstanding van Jesus Christus Matt 28v1-20 Nico vd Walt
L0077-00 Getsémané Matt 26v36-46 Nico vd Walt
L0076-03 Egosentrisme gekorrigeer Deel 3 Egosentrisme gekorrigeer Mark 9v42 Johannes de Koning
L0076-02 Egosentrisme gekorrigeer Deel 2 Egosentrisme gekorrigeer Mark 9v33-44 Johannes de Koning
L0076-01 Egosentrisme gekorrigeer Deel 1 Egosentrisme gekorrigeer Mark 9v33-37 Johannes de Koning
L0075-00 Jesus Christus ons strafdraende plaasvervanger Rom 3v21-31 Nico vd Walt
L0074-00 Daar is net een evangelie Gal 1v 6-10 Nico vd Walt
L0073-03 Groter as werke Deel 3 Groter as werke Joh 14v1-14 Nico vd Walt
L0073-02 Groter as werke Deel 2 Groter as werke Joh 14v1-14 Nico vd Walt
L0073-01 Groter as werke Deel 1 Groter as werke Joh 12v20-36 Nico vd Walt
L0072-00 Hoogmoed 1 Pet 5v5-7 Johannes de Koning
L0071-00 Kindskap van God Joh 1 v12-14 Nico vd Walt
L0070-02 Ons Sending Deel 2 Ons Sending Matt 28v19 Nico vd Walt
L0070-01 Ons Sending Deel 1 Ons Sending Matt 25v13-14 Nico vd Walt
L0069-00 Die eise van dissipelskap Luk 9v23_Matt 28v18 Nico vd Walt
L0068-00 Die smal pad van geregtigheid Matt 5v1-20 Nico vd Walt
L0067-00 Regverdigmaking en heiligmaking Rom 3v28_Gal 2v16_Jak 2v24 Nico vd Walt
L0066-04 God doen alles terwille van Sy eie eer God se plan en Soewereine Regering Rom 1v19-21_9v20 Nico vd Walt
L0066-03 God se Soewereiniteit God se plan en Soewereine Regering Rom 9v1-29 Nico vd Walt
L0066-02 God se werkswyse – Sy Woord God se plan en Soewereine Regering Hand 4v23-31 Nico vd Walt
L0066-01 God Beheer & Regeer oor alles God se plan en Soewereine Regering Hand 4v23-31 Nico vd Walt
L0065-00 Geregtigheid selfbeheersing en oordeel Hand 24v24-27 Nico vd Walt
L0064-14 Die Hoofsaak Filippense Fil 1v27-30 Nico vd Walt
L0064-13 Die onweerlegbare bewys Filippense Fil 1v28b Nico vd Walt
L0064-12 Saam staan vir die Geloof Filippense Fil 1v 27b-28a Nico vd Walt
L0064-11 Ons roeping tot standvastigheid Filippense Fil 1v27a Nico vd Walt
L0064-10 Die lewe is vir my Filippense Fil 1v21a Nico vd Walt
L0064-09 Die standhoudende bron van blydskap Filippense Fil 1v18b-20 Nico vd Walt
L0064-08 Ware Grootmoedigheid Filippense Fil 1v15-18 Nico vd Walt
L0064-07 Ons verleentheid God se geleentheid Filippense Fil 1v12-14 Nico vd Walt
L0064-06 Paulus se gebed No3 - Vir oorvloedige geregtigheidsvrug Filippense Fil 1v11 Nico vd Walt
L0064-05 Paulus se gebed No2 - Opreg en konsidererend Filippense Fil 1v10b Nico vd Walt
L0064-04 Paulus se gebed No1 - Vir oorvloedige en begripvolle liefde Filippense Fil 1v9_10a Nico vd Walt
L0064-03 Liefdesgemeenskap - So lyk die Here se genadewerk Filippense Fil 1v3-8 Nico vd Walt
L0064-02 Aanhef en Groet Filippense Fil 1v1-2 Nico vd Walt
L0064-01 Ontstaansgeskiedenis en geheeloorsig Filippense Fil 1v1 Nico vd Walt
L0063-00 God is nie 'n afgod nie 1 Sam 4-5 Johannes de Koning
L0062-04 Die skape en die bokke Wederkomsgelykenis Matt 25v31-46 Nico vd Walt
L0062-03 Die gelykenis van die talente Wederkomsgelykenis Matt 25v14-30 Nico vd Walt
L0062-02 Die tien meisies Wederkomsgelykenis Matt 25v1-13 Nico vd Walt
L0062-01 Die twee slawe Wederkomsgelykenis Matt 24v31-51 Nico vd Walt
L0061-00 Die bruidsroeping van die kerk Joh 14v1-14 Nico vd Walt
L0060-08 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 8 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-07 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 7 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-06 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 6 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-05 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 5 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-04 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 4 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-03 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 3 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-02 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 2 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0060-01 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Deel 1 Die Heilige Gees - Bovertrek-beloftes Joh 13-17 Nico vd Walt
L0059-02 Die herstel van die paradys Deel 2 Die herstel van die paradys Gen 3 Johannes de Koning
L0059-01 Die herstel van die paradys Deel 1 Die herstel van die paradys Gen 3 Johannes de Koning
L0058-00 Kruis dra Luk 9v23-27 Johannes de Koning
L0057-00 Nugterheid in hierdie wêreld 1 Pet 5v8-11 Nico vd Walt
L0056-02 Die regterstoel van Christus Deel 2 Die regterstoel van Christus 2 Kor 5v9-10 Nico vd Walt
L0056-01 Die regterstoel van Christus Deel 1 Die regterstoel van Christus 2 Kor 5v9-10 Nico vd Walt
L0056-00 Nederigheid 1 Sam 2v13-17 Nico vd Walt
L0055-00 Die gemeente-eenheid of ondergang Joh 17v20-23 Nico vd Walt
L0054-00 Tevrede sonder God Luk 16v9-31 Nico vd Walt
L0053-00 Onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die voorgangers van die gemeente Heb 13 Wilhelm Odendaal
L0052-05 Die Christelike wedloop Deel 5 Die Christelike wedloop Heb 12v1-3 Nico vd Walt
L0052-04 Die Christelike wedloop Deel 4 Die Christelike wedloop Heb 12v1-3 Nico vd Walt
L0052-03 Die Christelike wedloop Deel 3 Die Christelike wedloop Heb 12v1-3 Nico vd Walt
L0052-02 Die Christelike wedloop Deel 2 Die Christelike wedloop Heb 12v1-3 Nico vd Walt
L0052-01 Die Christelike wedloop Deel 1 Die Christelike wedloop Heb 12v1-3 Nico vd Walt
L0051-00 Die boodskap van rampe Luk 13v1-5 Wilhelm Odendaal
L0050-00 Merktekens van wedergeboorte 1 John 5v13_3v19_4v17 Nico vd Walt
L0049-03 Ouderlinge en die gemeente Deel 3 Ouderlinge en die gemeente 1 Pet 5v1-4 Nico vd Walt
L0049-02 Ouderlinge en die gemeente Deel 2 Ouderlinge en die gemeente 1 Pet 5v1-4 Nico vd Walt
L0049-01 Ouderlinge en die gemeente Deel 1 Ouderlinge en die gemeente 1 Pet 5v1-4 Nico vd Walt
L0048-02 Dawid se verbondstrou (weergawe_02) 2 Sam 9v1-13 Nico vd Walt
L0048-01 Dawid se verbondstrou No_01 1 Sam 18v1-4 Nico vd Walt
L0047-00 Die regte perspektief 2 Kon 6 Johannes de Koning
L0046-04 Goeie werke vir ons voorberei Deel 4 Die goeie werke vir ons voorberei Ef 2v1-10 Nico vd Walt
L0046-03 Goeie werke vir ons voorberei Deel 3 Die goeie werke vir ons voorberei Ef 2v1-10 Nico vd Walt
L0046-02 Goeie werke vir ons voorberei Deel 2 Die goeie werke vir ons voorberei Ef 2v1-10 Nico vd Walt
L0046-01 Goeie werke vir ons voorberei Deel 1 Die goeie werke vir ons voorberei Ef 1-2v10 Nico vd Walt
L0045-05 Man en Vrou Deel 5 Die man en vrou in die gemeente van die Here 1 Tim 2v1_1 Pet 3v1 Nico vd Walt
L0045-04 Man en Vrou Deel 4 Die man en vrou in die gemeente van die Here 1 Kor 11v3,7 Nico vd Walt
L0045-03 Man en Vrou Deel 3 Die man en vrou in die gemeente van die Here Gen 1v26-28 Nico vd Walt
L0045-02 Man en Vrou Deel 2 Die man en vrou in die gemeente van die Here Gen 1v26-28 Nico vd Walt
L0045-01 Man en Vrou Deel 1 Die man en vrou in die gemeente van die Here Gen 12v1-3 Nico vd Walt
L0044-00 Bly in die liefde van die Here Joh 15v9-17 Nico vd Walt
L0042-00 Geestelike aptyt Matt 5 Johannes de Koning
L0041-02 Die Here se voortreflike gemeente Deel 2 Die Here se voortreflike gemeente Hand 2v22 Wilhelm Odendaal
L0041-01 Die Here se voortreflike gemeente Deel 1 Die Here se voortreflike gemeente Hand 2v22 Wilhelm Odendaal
L0039-00 Petrus se opdrag Joh 21 Nico vd Walt
L0037-10 Laat ons na mekaar omsien No2 Heb 10v19-25 Heb 10v24-25 Nico vd Walt
L0037-09 Laat ons na mekaar omsien No1 Heb 10v19-25 Heb 10v24-25 Nico vd Walt
L0037-08 Hou vas belydenis van die hoop No6 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-07 Hou vas belydenis van die hoop No5 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-06 Hou vas belydenis van die hoop No4 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-05 Hou vas belydenis van die hoop No3 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-04 Hou vas belydenis van die hoop No2 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-03 Hou vas belydenis van die hoop No1 Heb 10v19-25 Heb 10v23 Nico vd Walt
L0037-02 Laat ons toetree Deel 2 Heb 10v19-25 Heb 10v19-22 Nico vd Walt
L0037-01 Laat ons toetree Deel 1 Heb 10v19-25 Heb 10v19-22 Nico vd Walt
L0036-05 Ouers en kinders Deel 5 Ouers en kinders Ef 6v4_Spr 13v24 Nico vd Walt
L0036-04 Ouers en kinders Deel 4 Ouers en kinders 1 Kor 7v12-16 Nico vd Walt
L0036-03 Ouers en kinders Deel 3 Ouers en kinders 1 Kor 7v1-16 Nico vd Walt
L0036-02 Ouers en kinders Deel 2 Ouers en kinders Deut 6v1-7 Nico vd Walt
L0036-01 Ouers en kinders Deel 1 Ouers en kinders Ex 20v12_Ef 6 Nico vd Walt
L0035-04 Aanbidding soos God wil Die tweede gebod Deut 5v8-10_1 Kron 13 Nico vd Walt
L0035-03 Die tweede gebod Deel 3 Die tweede gebod Deut 5v8-10 Nico vd Walt
L0035-02 Die tweede gebod Deel 2 Die tweede gebod Deut 4v1-28_Deut 5v8-10 Nico vd Walt
L0035-01 Die tweede gebod Deel 1 Die tweede gebod Deut 5v8-10 Nico vd Walt
L0034-00 Christus - die Woord Joh 1v1-18 Nico vd Walt
L0033-02 Opstanding van Jesus Christus Deel 2 Die opstanding van Jesus Christus 1 Kor 15v12-19 Nico vd Walt
L0033-01 Opstanding van Jesus Christus Deel 1 Die opstanding van Jesus Christus Mark 16v1_Luk 24 Nico vd Walt
L0032-00 Dink aan jou Skepper Pred 12v12 Nico vd Walt
L0031-00 Die boodskap van Prediker Pred 1 Nico vd Walt
L0030-00 Die brood van die lewe Matt 4v1-11 Nico vd Walt
L0029-09 Die Heilige Gees en Jesus Christus 4 Die Heilige Gees en Sy werk Joh 12 Nico vd Walt
L0029-08 Die Heilige Gees en Jesus Christus 3 Die Heilige Gees en Sy werk Luk 4v1 Nico vd Walt
L0029-07 Die Heilige Gees en Jesus Christus 2 Die Heilige Gees en Sy werk Luk 3v1-22 Nico vd Walt
L0029-06 Die Heilige Gees en Jesus Christus 1 Die Heilige Gees en Sy werk Nico vd Walt
L0029-05 Die welwillende Vader Die Heilige Gees en Sy werk Luk 11v1-13 Nico vd Walt
L0029-04 Die doop met die Heilige Gees Die Heilige Gees en Sy werk Matt 3v1-12 Nico vd Walt
L0029-03 Die Heilige Gees in die Ou Testament Die Heilige Gees en Sy werk Num 11v16-30 Nico vd Walt
L0029-02 Wie is die Heilige Gees Die Heilige Gees en Sy werk Joh 14v15 Nico vd Walt
L0029-01 Inleidend Die Heilige Gees en Sy werk Luk 11v5-13 Nico vd Walt
L0028-00 God se idee is die beste 1 Kron 17 Johannes de Koning
L0027-00 Jesus sê kom Matt 11 Johannes de Koning
L0026-05 Voorwaardes vir barmhartigheid Ons barmhartigheidsroeping Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0026-04 Motiewe vir barmhartigheid Ons barmhartigheidsroeping Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0026-03 Die genadejaar van die Here Ons barmhartigheidsroeping Luk 4v14 Nico vd Walt
L0026-02 Die hart van egte Christenskap Ons barmhartigheidsroeping Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0026-01 Die barmhartige samaritaan Ons barmhartigheidsroeping Luk 10v25-37 Nico vd Walt
L0025-03 Die fariseër en die tollenaar Deel 03 Die gelykenis van die fariseër en die tollenaar Luk 18v9-14 Nico vd Walt
L0025-02 Die fariseër en die tollenaar Deel 02 Die gelykenis van die fariseër en die tollenaar Luk 18v9-14 Nico vd Walt
L0025-01 Die fariseër en die tollenaar Deel 01 Die gelykenis van die fariseër en die tollenaar Luk 18v9-14 Nico vd Walt
L0024-02 God se liefde Deel2 God se liefde 1 Joh 4v7-21 Nico vd Walt
L0024-01 God se liefde Deel 1 God se liefde 1 Joh 4v7-21 Nico vd Walt
L0023-00 God is gees Joh 4v1-26 Nico vd Walt
L0022-00 Die stom profeet Eseg 3v16-27 Nico vd Walt
L0021-00 Die Here se wag Eseg 3v16-21 Nico vd Walt
L0020-00 Esegiël se sending Eseg 2v1-3v15 Nico vd Walt
L0019-00 Esegiël se openingsvisioen Eseg 1v1-28 Nico vd Walt
L0018-00 Ons strafdraende plaasvervanger Rom 3v21-31 Nico vd Walt
L0017-00 Die oudste seun Luk 15v11-32 Nico vd Walt
L0016-00 Stry hard Luk 13v22-30 Johannes de Koning
L0014-00 Moenie vrees nie klein kuddetjie Luk 12v22-34 Johannes de Koning
L0013-00 Die Gees verheerlik Christus Joh 16v1-15 Nico vd Walt
L0012-11 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 11 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-10 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 10 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-09 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 09 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-08 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 08 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-07 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 07 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-06 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 06 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-05 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 05 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-04 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 04 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-03 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 03 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-02 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 02 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt
L0012-01 Meer as oorwinnaars in Christus Deel 01 Meer as oorwinnaars in Christus Ef 6v10-20 Nico vd Walt