What’s New

whatsnew1Click here to Read about the upcoming Evangelical and Reformed Conference

Read our Blog for challenging Articles. Blog

  • Categories
  • Het u al ooit die volgende opsommende artikels gelees. Dit is soos opsommings van volledige boodskappe. Dis geskryf deur Nico van der Walt wat deur die Here begaafd is om belangrike waarhede in kernagtige en treffende en op ‘n raak manier te verduidelik  – E-Preke

    Die Heroute deur dieselfde skrywer is bietjie meer omvattend.

    Nico het ook die volgende merkwaardige verhaal in Afrikaans vertaal en ons hoop dit gryp u ook aan:

    Dis ‘n koue aand in 1956 as die predikant van  Burton Street Baptist Church in Sydney die skimagtige figuur van ‘n knielende man raaksien. Dié is besig om iets op die sypaadjie te skryf. “Is jý tog nie Mnr. Ewigheid nie!”, roep die pastor uit. Die kerk se skoonmaker kom regop  -‘n skraal en besondere kort figuurtjie – en antwoord met ‘n sagte stem: “Ja, ek is die skuldige, meneer!” Na 26 jaar se gissings is die geheim van “Mr. Eternity” uiteindelik opgelos.
    Lees Verder