Ligon Duncan on Hope Holiness and Perseverence

hope_holiness_perseverence_L_DuncanDid you pray for years for revival but it did not come, or preached your heart out with little fruit, or as a lay christian you see your church dying while you laboured and prayed for change that did not come. Well there is hope, Elijah had a similar experience. Although God revealed himself in a mighty way on mount Carmel, Ahab did not repent thereafter and neither did the people, and on top of that he had to flee for Jezebel

God used His servant Ligon Duncan in an extraordinary way to deliver a message “Hope for the depressed in heart” on Elijah which will greatly encourage you. What happened in his flight and thereafter. God’s grace in the chariots of fire and what happened on the mount of transfiguration – don’t miss this and his other messages below.

Dr . Ligon Duncan III is the Chancellor & CEO of Reformed Theological Seminary and God especially uses him to encourage Pastors and Lay Christians alike. Through this series of messages you will be greatly encouraged. It was delivered at the Grace Ministers Conference which we recorded in South Africa in 2015

To download Right Click on the player and select “save as” and choose a place on your hard disk where you want to save the mp3 file.

1. K0096-01  Hope for the depressed in heart
2. K0096-02   Hope and the Holiness of heart
3. K0096-03  Hope and the perseverance through trials
4. K0096-04   Hope and the return of Christ

If you want to own these messages on CD, DVD or mp4 download our catalogues and order by snailmail ( we will have to quote for postage depending where you live). Don’t forget to browse our other 2200 sermons. To start with, listen to those in Afrikaans by Nico van der Walt and in English – Joel Beeke, Martin Holdt, Stuart Olyott, Steven Lawson, Don Theobald, Brian Edwards. Enjoy! Don’t forget to ‘like’ this and to recommend our site to others.

We make these mp3’s available for free but want to ask that if you were blessed through it, please consider supporting this full time ministry by donating to cover our costs in rent, living, recording, editing and maintaining two websites.

Phil 4:15,17  “15 And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only.
 16 Even in Thessalonica you sent me help for my needs once and again.
 17 Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit.”

True Preaching – by J.C. Ryle

george-whitfield2The instrumentality by which the spiritual reforms of the eighteenth century carried on their operations, was of the simplest description. It was neither more nor less than the old apostolic weapon of preaching. The sword which the apostle Paul wielded with such mighty effect, when he assaulted the strongholds of heathenism eighteen hundred years ago—was the same sword by which they won their victories. Continue reading “True Preaching – by J.C. Ryle”

Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.

vertaal en verkort uit ‘n skrywe van JC Ryle (1816-1900)

1. Aan die wat nie bid nie

Vriend is jy iemand wat glad nie bid nie ?. Indien wel dan moet ek jou ongelukkig waarsku met al die erns waartoe ek beskik. Jy is in ernstige gevaar. As jy in hierdie toestand sterwe is jy ‘n verlore siel en jy sal ongelukkig opstaan in ‘n ewig misrabele toestand in die hel. Hoekom? – wel alle christene bid. As jy dus nie bid nie is jy nie ‘n christen nie.

  • Jy sê jy weet nie hoe om te bid nie.

Tog is dit die eenvoudigste handeling. Dit is eenvoudig om net met God te praat. Dit vereis nie geleerdheid, wysheid of boek kennis nie, dit vra net jou hart en wil. ‘n Swak babatjie huil as hy honger is. Die armste bedelaar hou sy hand uit vir ‘n aalmoes en wag nie om verfynde woorde te vind nie. So, die mees onkundige persoon sal iets vind om vir God te sê as hy bedeeld is met verstand. Continue reading “Gebed (Deel 2) – Raad vir die wat Bid en wie nie Bid nie.”

The False Reality of Social Media

“We live in a world of false realities. Twitter, Facebook, Instagram, and Pinterest all offer an alternate view of who we are as individuals. We can tweet spiritual tweets and show off our immaculate houses or perfectly cooked food on Instagram. We can either judge or feel judged as we scan our Facebook timelines, and Pinterest shows us how far we fall from perfection.”

Read the rest of This article by Elizabeth Wann its worth it.

 

Jelly-Fish Christianity and Affection for the Flock

Quotes from JC Ryle

Jelly-fish Christianity

There is a jelly-fish Christianity in the land; that is a Christianity without bone or muscle or power…of which the leading principle is “no dogma, no distinct tenets, no positive doctrine”. We have hundreds of jelly-fish clergymen, who seem not to have a single bone in their body of divinity…We have thousands of jelly-fish sermons preached every year – sermons without an edge, or a point, or a corner, smooth as billiard balls, awakening no sinner and edifying no saint…and last, and worst of all, we have myriads of jelly-fish worshippers – respectable, church-going people who have no distinct and definite views about any point in theology…they think everybody is right and nobody is wrong, everything is true and nothing is false, all sermons are good and none are bad, every clergyman is sound and none is unsound. Continue reading “Jelly-Fish Christianity and Affection for the Flock”

Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2

In die vorige artikel het ons begin kyk na hierdie eeue oue verskynsel in die kerk van Jesus Christus na aanleiding van ‘n hoofstuk in die boek van JC Ryle “Churches Beware!” In hierdie artikel fokus ons op sekere voorsorg maatreels en teenmiddels  teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs wat elkeen van ons tot vandag toe bedreig. (Baie van hierdie gedagtes is my vry vertaling uit JC Ryle se boek met my eie toevoegings t.o.v. huidige omstandighede en toepassing.) Continue reading “Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2”

Ministers who make it

by the late Dr Martyn Holdt

It is required of a steward to be found faithful. Faithfulness is basic to the Christian ministry. Jesus Christ was absolutely faithful to the end. The apostle Paul was faithful throughout his ministry. All of God’s great servants were loyal and trustworthy throughout the period of their service in the kingdom of God. Faithfulness is non-negotiable. However, is a servant of Christ not meant to seek for and to experience the kind of prosperity God promised to Joshua and to all those who do the will of God? Joshua 1 v 8. Continue reading “Ministers who make it”

Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1

Wat volg is hoofsaaklig my opsommende vry vertaling van ‘n hoofstuk uit die boek van J.C. Ryle “Churches Beware” met so hier en daar my eie byvoegings en voorbeelde uit ons eie land se situasie.

JC Ryle skryf : Wanneer die hoof van die Kerk, die Opperherder praat dan moet ons regop sit en aandag gee. Hy praat as die kaptein van sy soldate, as die Meester van Sy huis wat praat met sy diensknegte. Hy praat met die outoriteit wat Sy Vader Hom gegee het. Hoor dus wat Hy sê :

Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.(Matt 16:6)

Continue reading “Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1”

Christen jou Vyand is nie ‘n Lam nie maar ‘n Leeu

Thomas Brooks skryf in 1659 (vry vertaal uit “The silent Soul with Sovereign Antidates”) na aanleiding van 1 Petrus 5:8

Die duiwel is nie ‘n lam nie – maar ‘n leeu.
Nie ‘n slapende leeu nie – maar ‘n brullende leeu. Nie ‘n stilstaande leeu nie – maar ‘n rondlopende leeu opsoek om te verslind.
Hy is nie tevrede met die prooi wat hy reeds besit nie maar is onrustig in sy voorneme om die hel te vul met veroordeelde siele.

Satan kom nooit kort aan

‘n appel vir ‘n Eva,
of ‘n druiwekorrel vir ‘n Noag,
of ‘n klerevervanging vir ‘n Gehasi,
of ‘n stafie goud vir ‘n Agan,
of ‘n kroon vir ‘n Absalom,
of ‘n sak silwer vir ‘n Judas,
of ‘n wêreld vir ‘n Demas nie.

As jy kyk na een gesêlskap sal jy vind dat Satan sy lekkernye uitdeel volgens elke smaak. By ‘n ander groep sal jy vind dat hy ‘n veter het vir elke skoen en by ‘n derde groep dat hy ‘n kledingstuk het vir elke rug.

Hier met Jael lok hy ‘n arme siel in met melk en vermoor hom met ‘n spyker.
Daar met Joab omhels hy hom met een hand en deursteek hom met die ander.
Hier met Judas, soen hy en verraai.
En daar met die hoer van Babilon bied hy ‘n goue beker aan – met gif daarin!

Bly op jou hoede! Kyk uit vir jou groot vyand, die duiwel. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind!. (1 Petrus 5:8)

Maar oppas, selfs in kerklike kringe verskyn hy dikwels as ‘n wolf in skaapsklere – Wees op jou hoede!

Waarom Geen Bekerings

440px-Ds_Andrew_Murray_Elliott-versamelingWaarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke.

Hier is my baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat die Here dit mag gebruik in die huidige gebrek aan egte outentieke bekerings in alle kerke in Suid Afrika.

Continue reading “Waarom Geen Bekerings”

The Work of the Pastor is to Feed the Sheep

work of the pastorHere follows the first chapter of the book “The Work of the Pastor” written by William Still. This chapter is also freely available on the Internet as an advertisement to buy the book. Well it is worth buying the book for the rest of the chapters (just google it). I ordered my copies through Christian Book Discounters in Rosebank Johannesburg (Christian Book Discounters)

Chapter One – Feed My Sheep

The Pastor
Before we look at the work of the pastor we must look at the pastor himself. The pastor by definition is a shepherd, the under-shepherd of the flock of God. His primary task is to feed the flock by leading them to green pastures. He also has to care for them when they are sick or hurt, and seek them when they go astray. The importance of the pastor depends on the value of the sheep.
Continue reading “The Work of the Pastor is to Feed the Sheep”

Introduction to The work of the pastor

Sinclair Ferguson once said “Every Pastor should read this book at least once a year” If you wonder why, then read what Thabiti Anyabwile have to say about his experience below. In this post I will post the introduction to this book written by William Still, and in the next post, the First chapter of the book which is also freely available on the Internet as an advertisement to buy the book.  After that then go ahead and order the book from Focus publishers.

This is what Thabiti Anyabwile said:

On the plane ride to the New Life Bible Conference, I began reading William Still’s The Work of the Pastor.  I’ve had the book for a few years, but had yet to pick it up.  In recent conversations with some pastor friends, I was strongly encouraged to take up and read.  And boy am I glad I did!

Continue reading “Introduction to The work of the pastor”

Gay Marriage – what is it all about?

Insights on this issue

excerpt from a blogpost of David Murray

http://headhearthand.org/blog/2015/06/08/gay-marriage-is-not-about-gay-marriage-2/

“Gay marriage is not primarily about gay marriage; it’s mainly about silencing gay consciences.

Why is this state-sanctioned validation, empathy, acceptance, acknowledgment and approval so important to gay marriage campaigners? Why is it far more important than actually being allowed to marry? Continue reading “Gay Marriage – what is it all about?”

The cross and the world – what is the Gospel?

Author: Martin Holdt
This is the second part of the sermon, which is transcribed, delivered by Rev Martin Holdt, entitled, The cross and the world.

What is the gospel? It is what God has done in Christ. It is called by the apostle Paul “justification”. Just so that you can understand where we are at, because I don’t think that all of you have got this sorted out. Please allow me in as simple terms as possible to tell you.

Years ago I had a phone call from a lady I did not know. She said on the telephone: “Do you preach the doctrine of justification?” What a strange question, on the telephone, from a woman. So I said, just tell me why do you ask? She said: “Come and see me.” I did. Continue reading “The cross and the world – what is the Gospel?”

Die rol van die vrou in die huwelik

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg die preek rakende die rol van die vrou in die huwelik, getranskribeer, in die reeks, Die man en vrou in die huwelik.

“Mans en vrouens is verskillend in hul gedrag, hul gerigtheid, hul samestelling, hul vermoëns, hul prioriteite, hul temperamente en hulle anatomieë. Die vrou het ‘n ander plek in die span. Die man is as kaptein aangewys en die vrou ‘n uiters belangrike spanlid. ‘n Rugbyspan wat net ‘n kaptein het, is niks werd nie. Elkeen van ons is vir sy roeping toegerus. Dit is vanuit die skepping.

Die tweede motivering is vanuit die herskepping. Die apostel sê, “wees onderdanig, soos aan die Here,” dis die herskepping. Continue reading “Die rol van die vrou in die huwelik”

The cross and the world

Author: Dr Martin Holdt
This is the first part of a sermon transcribed, in the series, The Cross, by Dr Martin Holdt, entitled: The cross and the world.
Galatians 6: 1 – 8 “Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Each one should test his own actions. Then he can take pride in himself, without comparing himself to somebody else, for each one should carry his own load. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.”
If you hear me say things that I’ve said before, please forbear. I say them because it is important that they be said and don’t we all concur that if the truth is worth saying once it is worth saying a thousand times over, provided it comes to us with fear and conviction and we take it to heart and live it out for the glory of God. So, I am going to repeat a few things that you have heard me say before, I do it because it is a burden on my heart and I happen to have discovered what I am sure every minister of the gospel has discovered here. People forget so soon. Continue reading “The cross and the world”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg transkripsies van die reeks gepreek deur Nico van der Walt, oor die huwelik. In hierdie artikel begin ons met die onderwerp: Die vrou se antwoordelikheid in die huwelik. Deel 1.
Skriflesing: Efesiërs 5v21-24 (Nuwe Vertaling) “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, Sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.”
Kol 3v18 “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.” Titus 2v4-5 “..sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die Woord van God nie in diskrediet kom nie.”
1 Pet 3v1-6 “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die Woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die oud dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik:
Julle sal onthou ons het tyd gewy in die vorige sessies aan die fundamentele beginsels van die huwelik en die verhouding tussen die man en vrou. Ons het gewerk veral vanuit Genesis 3 en ons het gekyk na die man se verantwoordelikheid in die huwelik. In die volgende sessie wil ek kyk na die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik.
Eers wil ek net fundamentele waarhede in plek sit. Kom ek stel dit so, as ons God se ordes ken, tot daardie mate, ken ons God. Beter gestel, hoe meer ons God se ordes verstaan, hoe meer groei ons in ons Godskennis. Dit is ons heel hoogste roeping, om God te ken. Continue reading “Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik”

Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 2

Author: Martin Holdt
This is a continuation of a series of sermons, transcribed, preached by Martin Holdt, “The Cross”. Read further, for part 2 of the message “Glorying in the cross of Jesus Christ”.

There is nowhere else where you will so see the love of God as in the cross. No wonder Paul finds glory in that. I want to drink deep of the fountain of God’s love. So I will make it a daily exercise to stop to pause and to think about that love. Incidently, please don’t think that you have got to get a necklace with a little superstitious cross or a bracelet. No. You ponder and you think about what happened there. God at work. His love and of course His mercy. Is there a God as forgiving as that? You know, it seems to me that this last generation of Christians has all but forgotten what forgiveness is all about. I am not talking about divine forgiveness, that too, yes, but interpersonal forgiveness. The way we harbour bitterness against fellow believers. Go back to God, go back to the cross. Look at the offences there, against the righteous, glorious God. What does the cross tell you? God is merciful, very merciful, o so merciful. Continue reading “Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 2”